"หมอธีระ"ค้านนโยบาย"Travel bubbles"จี้นายกฯลงมาคุมเอง

วันที่ 14 มิ.ย. 2563 เวลา 18:59 น.
"หมอธีระ"ค้านนโยบาย"Travel bubbles"จี้นายกฯลงมาคุมเอง
"นพ.ธีระ วรธนารัตน์"ค้านหัวชนฝานโยบาย"Travel bubbles"พร้อมฝากให้นายกรัฐมนตรีได้โปรดชะลอ และลงมาบัญชาการด้วยตนเอง ค้านให้ฝ่ายการเมืองคุมจะมีผลต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของทุกคน

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว "Thira Woratanarat" เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการคลายล็อกมาตรการต่างๆหลังโควิด-19 คลี่คลาย โดยระบุว่า "ขอคัดค้านการดำเนินนโยบาย Travel bubbles ครับ ขอเรียกร้องต่อทางศบค. โปรดทบทวนการอนุมัติในหลักการตามที่มีการแพร่ข่าวทางสื่อมวลชนวันก่อน

กราบเรียนเสนอนายกรัฐมนตรี ได้โปรดชะลอ และลงมาบัญชาการด้วยตนเอง

ขอให้งดการมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวกับสุขภาพ ท่องเที่ยว และเดินทางดำเนินการเรื่องนี้ เพราะคุมโดยวงอำนาจการเมืองวงเดียว และอาจมีการตัดสินใจที่ส่งผลต่อประชาชนโดยมิได้มีการถ่วงดุลอำนาจครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งและส่งผลต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของทุกคน จึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนโดยกลไกกลาง น่าจะทำให้มีความรอบคอบ มั่นใจต่อทุกคน ทั้งเรื่องวิธีการ เงื่อนเวลา และกลไกติดตามกำกับในระยะยาว

ด้วยรักต่อทุกคน