โฆษกศาลฯ เผย การบินไทยส่งสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูฯถึงเจ้าหนี้แล้ว

วันที่ 13 มิ.ย. 2563 เวลา 16:21 น.
โฆษกศาลฯ เผย การบินไทยส่งสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูฯถึงเจ้าหนี้แล้ว
"โฆษกศาลยุติธรรม" เผย สัปดาห์หน้า ศาลล้มละลายฯ เตรียมลงประกาศคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูการบินไทย-วันนัดไต่สวน ลงนสพ.-สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-notice ให้เวลาเจ้าหนี้รับรู้เพื่อคัดค้านหรือไม่ ก่อนถึงวันนัดไต่สวน 17 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.63 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่ศาลล้มละลายกลาง นัดไต่สวนการขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 17 ส.ค.นี้ หลังจากศาลมีคำสั่งรับคำร้องของการบินไทย เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมาว่า ก่อนถึงวันนัดไต่สวน ศาลมีคำสั่งให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอ พร้อมวัน-เวลานัดไต่สวน ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อย 1 ฉบับไม่น้อยกว่า 2 ครั้งห่างกันไม่เกิน 7 วัน นอกจากนี้ก็ให้ส่งสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูฯ ถึงเจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดีด้วย รวมทั้งให้ส่งสำเนาถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/9

ทั้งนี้การประกาศวัน-เวลานัดไต่สวนนั้น ก็ให้ทำโดยวิธีลงโฆษณา ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งหากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้านการขอฟื้นฟูฯ ก็ให้ยื่นคำคัดค้านก่อนจะถึงวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน

โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีนี้ ศาลล้มละลายกลางแจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา บมจ. การบินไทย ลูกหนี้ ได้แถลงรายละเอียดเจ้าหนี้แยกเป็นรายประเภท และรายละเอียดขั้นตอนวิธีการส่งสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูฯ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายเท่าที่ทราบตามกฎหมายแล้ว โดยศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งอนุญาตให้ส่งสำเนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามกรอบรายละเอียดและวิธีการที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหนี้ในคดีมีเป็นจำนวนมากเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว และเป็นธรรม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในคดีฟื้นฟูฯ เพิ่มเติมจากที่ศาลได้มีคำสั่งให้ส่งสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูฯ ทางไปรษณีย์ให้แก่เจ้าหนี้บางส่วนแล้ว ซึ่งการส่งสำเนาเอกสารได้เริ่มส่งคำร้องขอฟื้นฟูฯ ทางอีเมล์เเละทาง SMS ด้วยบางส่วน ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.

ทั้งนี้ในวันที่ 16 เเละ 19 มิ.ย. ศาลจะประกาศคำสั่งรับคำร้องขอ และวัน-เวลานัดไต่สวนคดีนี้ ลงทางหนังสือพิมพ์รายวัน เเละ ลงโฆษณาวันเวลานัดไต่สวน ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-notice) กับให้ download คำร้องขอฟื้นฟู ในเว็บไซด์ของศาลล้มละลาย ตามคำสั่งศาลเพื่อให้เจ้าหนี้ทั้งหลาย ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูฯ อย่างแท้จริง