แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเดินรถปกติรับคลายล็อกเฟส4เริ่ม15มิ.ย.63

วันที่ 13 มิ.ย. 2563 เวลา 09:11 น.
แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเดินรถปกติรับคลายล็อกเฟส4เริ่ม15มิ.ย.63
รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเดินรถเวลาปกติ 05.30 24.00 น. เพิ่มขบวนรถเสริมเป็น 24 เที่ยว/วัน เข้มงวดมาตรการระยะห่าง เริ่ม15มิ.ย.63

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะกลับมาให้บริการในเวลาปกติ 05.30 24.00 น.หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติเห็นชอบคลายล็อกเฟส 4 และยกเลิกการห้ามออกจากเคหสถาน และเพิ่มขบวนรถเสริม ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น วันจันทร์ ศุกร์ เป็น 24 เที่ยว/วัน รองรับความต้องการใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

ส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทยังคงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเข้มงวด ดังนี้ เว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร,ตรวจวัดอุณหภูมิ,ยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน,สวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า สร้างระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตรตลอดการเดินทาง,โปรดรอรถไฟฟ้าขบวนถัดไปในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นภายในขบวน,จำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลาและภายในขบวนรถไฟฟ้า ( Group Release ) โดยกำหนดพื้นที่ในการยืนรอห่างกัน 1 เมตรและกำหนดจำนวนผู้โดยสารในขบวนรถไม่เกิน 520 คน/ขบวน