เปิดรายละเอียดฉบับร่าง คลายล็อคเฟส 4 คาดมีผล 15 มิ.ย.

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 12:34 น.
เปิดรายละเอียดฉบับร่าง คลายล็อคเฟส 4 คาดมีผล 15 มิ.ย.
โฆษก ศบค. เผย คลายล็อก เฟส4 ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั่งดื่มที่ร้านได้ เว้น ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ยังปิดต่อ เหตุเสี่ยงสูง มีผลต่อเศรษฐกิจไม่มาก คาดมีผล 15 มิ.ย. ปัดหารือเลิอกเคอร๋ฟิว

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือ ศบค. แถลงว่า มีการยกร่างมาตรการต่างๆเพื่อคลายล็อก ระยะที่ 4 โดยวันที่ 12 มิ.ย. คณะกรรมการ ศบค.ชุดใหญ่ จะพิจารณาอีกครั้ง โดยฉบับร่างจะแบ่งเป็น 3 กลุ่มกิจการ/ กิจกรรม คือ 1.การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา 2.กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต และ3.กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือ สันทนาการ

1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ

- โรงเรียน สถาบันการศึกษา ประเภทนานาชาติ สถาบันกวดวิชา

- หน่วยงานราชการ-กำกับของรัฐ อบรม สัมมนา ในหลักสูตร ฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

2. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

ก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มทั่วไป ไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ

การบริโภคสุราหรือเครื่องกื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ด้วยความมีระเบียบและงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายใต้การควบคุมกำกับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็กรายวัน ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุรายวัน

- เด็กเล็ก แบ่งกลุ่มเด็ก (เกณฑ์ 2 ตร.ม. ต่อคน)

ค. ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการเพื่อการจัดประชุม อบรม สัมมนา

- ประชุม อบรม สัมมนา 4 ตร.ม. ต่อคน

- จัดเลี้ยง งานอีเว้นท์ เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ระยะนั่ง-ยืน ห่าง 1 ม.

- งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต ลดหนาแน่น-ไร้ระเบียบ เกณฑ์ 5 ตร.ม./คน

ง. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เช่น ท้องฟ้าจำลอง

- กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก เข้าชมเป็นรอบ

จ. ขนส่งสาธารณะทุกประเภท รถโดยสารประจำทาง-รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน

- อาจให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้ 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 70% ของความจุผู้โดยสารมาตรฐาน

3. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ

ก. กิจการถ่ายภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ รายการโทรทัศน์

- กองถ่ายทำรวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน มีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา ออนเซ็น อบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวม

- ยกเว้นสถานบริการ กิจการอาบ อบ นวด

- จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ คิดเกณฑ์ 5 ตร.ม. ต่อคน

ค. สวนสนุก สนามเด็กเล่น สวนน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ

- สวนน้ำ และสระว่ายน้ำสาธารณะ คิดเกณฑ์ 8 ตร.ม. ต่อผู้ใช้บริการ 1 คน

- สวนสนุก สนามเด็กเล่น งดให้บริการเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล

- อบรมพนักงาน มี Life Guard ดูแล ตรวจตรา และให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ

ง. สนามกีฬาประเภทกลางแจ้ง โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย

- ทุกประเภทกีฬาตามกติกาสากล เพื่อการออกกำลังกาย ฝึกซ้อม การเรียนการสอน

- จัดการแข่งขันโดยไม่มีผู้ชม ถ่ายทอดภาพเพื่อชมการแข่งขันได้ โดยไม่มีกิจกรรมอื่นร่วมด้วย

- ผู้จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ต้องลงทะเบียนจัดการแข่งขัน ภายใต้การควบคุมกำกับของ กกท.

จ. สวนสาธารณะ ลานกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกาย ลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เช่น เต้นแอโรบิก

- จำกัดจำนวนกลุ่ม มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ตร.ม. ต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน

- ใช้พื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และลดแพร่เชื้อด้วย

ฉ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงมหรสพ สวนสนุก

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม กิจกรรมและกิจการทั้งหมดเป็นฉบับร่าง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน ยกเลิกหรือเพิ่มเติมได้ ขึ้นอยู่กับที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ ที่จะมีการประชุมในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ หากมีอนุญาตให้เปิดจะเริ่มผ่อนคลายระยะที่ 4 ในวันที่ 15 มิ.ย.

เมื่อถามว่ามีการเสนอเตรียมทดลองยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เป็นเวลา 15 วัน นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมยังไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องดังกล่าว สาระหลักของวันนี้อยู่ที่การยกร่างมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ขอให้รอติดตามที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 12 มิ.ย.ตนจะมาแจ้งให้ทราบ แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไร

เมื่อถามต่อว่ามีการหารือว่าจะเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวด้านสุขภาพ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า เป็นข้อพิจารณา ไม่มีการพูดถึงประเด็นนี้ แต่ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงการจับคู่ประเทศ ทราเวล บับเบิล หรือการจับคู่แลกเปลี่ยนทัวริสต์กับประเทศในเอเชีย โดยให้คู่ประเทศที่มีอัตราผู้ติดเชื้อน้อยเข้ามาก่อน ซึ่งมีการพูดคุยกัน ถ้าปล่อยให้ประเทศหนึ่งเข้ามาอาจคิดว่าทำไมบางประเทศเข้ามาได้ และบางประเทศเข้ามาไม่ได้ โดยเราต้องมีมาตรการดูแล