กสศ.ชวนเป็น"อาสาสมัครการศึกษา"ช่วยโรงเรียนทุรกันดาร

วันที่ 09 มิ.ย. 2563 เวลา 20:10 น.
กสศ.ชวนเป็น"อาสาสมัครการศึกษา"ช่วยโรงเรียนทุรกันดาร
กสศ.ชวนสมัครเป็น"อาสาสมัครการศึกษา"ได้ค่าตอบแทน ช่วยโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 279 แห่ง ครอบคลุม 45 จังหวัด นักเรียนเด็กได้รับประโยชน์กว่า 80,000 คน

ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผอ.สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้นักเรียนจำนวนมากประสบปัญหาการเรียนผ่านระบบทางไกลช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังนั้น จะมีโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 279 แห่ง และนักเรียนได้รับประโยชน์กว่า 80,000 คน ได้รับประโยชน์จากการมีอาสาสมัครการศึกษา (อสม.การศึกษา) จำนวนไม่น้อยกว่า 500 คน ครอบคลุมพื้นที่ 45 จังหวัดกระจายทุกภูมิภาค ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารตั้งอยู่บนเขาสูง และเกาะต่างๆ

ทั้งนี้ กสศ.และโรงเรียนเครือข่ายจะเชิญชวนผู้ที่มีจิตสาธารณะในพื้นที่ อาทิ บัณฑิตรองาน ข้าราชการครูเกษียณ ครูอัตราจ้าง และรุ่นพี่ในชุมชน สมัครเป็น อสม.การศึกษา โดยจะสนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยประสานงานและทำความเข้าใจร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดให้มีอุปกรณ์การเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับเรียนรู้กับ DLTV แก่นักเรียนทุกคน นอกจากจะทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็กในชุมชนแล้ว ยังจะช่วยสำรวจเด็กที่ความเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาด้วย

ดร.ศุภโชค ปิยะสันติ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จ.เชียงราย กล่าวว่า ปกติครูประจำชั้นบางคนจะต้องดูแลเด็กหลายหมู่บ้าน หากมีอสม.การศึกษา ก็อาจไปประจำไปที่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเฉพาะให้เน้นแก้ปัญหาในหมู่บ้านนั้นได้ หรือหากโรงเรียนไหนมีประสิทธิภาพจะให้ครูมาประจำก็ได้ แต่บางโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ครูบางท่านไม่สะดวก อายุมาก หรือ การเดินทางยากลำบาก มีปัญหาการเข้าถึงพื้นที่เช่นบางหมู่บ้านล็อกดาวน์ไม่ให้คนข้างนอกเข้า การมี อสม.การศึกษา ก็อาจทำงานได้ดีกว่าครูที่อยู่นอกพื้นที่

บทความแนะนำ