สธ.แจงไม่ได้ห้ามกินป๊อปคอร์นในโรงหนัง แต่กินเสร็จควรสวมหน้ากากทันที

วันที่ 09 มิ.ย. 2563 เวลา 15:09 น.
สธ.แจงไม่ได้ห้ามกินป๊อปคอร์นในโรงหนัง แต่กินเสร็จควรสวมหน้ากากทันที
อธิบดีกรมอนามัยแจงไม่ได้ห้ามกินป๊อปคอร์น-เครื่องดื่มในโรงหนัง แต่กินเสร็จแล้วควรสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอด พร้อมเผยมาตรการดูแลสุขอนามัยในโรงภาพยนตร์

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นการนำป๊อปคอร์น และเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในโรงภาพยนตร์ว่า สธ.ไม่ได้มีการห้ามนำป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในโรงภาพยนตร์ แต่มีคำแนะนำว่า หากอยู่ในพื้นที่ปิด ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุด โดยในโรงภาพยนตร์เมื่อรับประทานป๊อปคอร์นและเครื่องดื่มเสร็จแล้วก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการหลักในการดูแลด้านสุขอนามัยในกิจการโรงภาพยนตร์ ได้แก่ 1.ควบคุมทางเข้าออกและลงทะเบียน 2.ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 3.ทำความสะอาดพื้นผิวและกำจัดขยะทุกวัน 4.จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ 5.ควบคุมจำนวนคน ลดความแออัด ลดเวลา 6.เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

"จะมีการทำความสะอาดระหว่างรอบ ทำให้ช่วงระหว่างรอบฉายภาพยนตร์จะเว้นช่วงมากขึ้น" พญ.พรรณพิมล กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเฉพาะ ได้แก่ 1.การคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการทุกครั้ง หากพบว่ามีไข้ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบจะแจ้งงดให้ใช้บริการ/งดปฏิบัติงาน และแนะนำไปพบแพทย์ โดยผู้ที่มาใช้บริการจะถูกคัดกรองลงทะเบียนอีกครั้งก่อนชมภาพยนตร์ ส่วนพนักงานจะถูกคัดกรองก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมถึงเช็คประวัติไม่มีการเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

2.ควบคุม/งดกิจกรรม เช่น การจัดแสดงดนตรีหรือกิจกรรมอื่นๆ

3.จัดที่นั่งเว้นระยะห่างในรูปแบบ 2 เว้น 2 และระยะห่างแถวเว้นแถว

4.ระบบระบายอากาศ จัดให้มีการถ่ายเทที่ดีและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสม่ำเสมอ

5.สถานที่จำหน่ายของว่างและเครื่องดื่มต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล มีการกำหนดจุดยืนรอ

6.มีการประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ

7.ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการแพร่ระบาด

ส่วนมาตรการหลักในกิจการสถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนสนั้น ได้แก่ 1.มาตรการคัดกรอง ลงทะเบียน 2.มาตรการป้องกันโรค ต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนไม่ให้แออัด 3.ทำความสะอาดอุปกรณ์บริเวณที่มีการสัมผัส

"นอกจากจะมีพนักงานทำความสะอาดก่อน ระหว่าง และหลังให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับแจกผ้าชิ้นเล็กๆ ไว้สำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้บริการแล้ว ต่างฝ่ายต่างต้องช่วยกันดูแล" พญ.พรรณพิมล กล่าว