เปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว 7 มิ.ย.

วันที่ 06 มิ.ย. 2563 เวลา 10:14 น.
เปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวัง-วัดพระแก้ว 7 มิ.ย.
สำนักพระราชวัง เตรียมเปิดให้เข้าชม พระบรมมหาราชวัง-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่ 7 มิ.ย. 63

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. เว็บไซต์ พระบรมมหาราชวัง มีประกาศ ว่า สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป เวลา 08.30-15.30 น. สำหรับคนไทยจะไม่เสียค่าเข้าชม ในส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเสียค่าเข้าชมคนละ 500 บาท