พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจําชุดปฏิบัติการพิเศษ"หนุมาน"กองปราบ

วันที่ 03 มิ.ย. 2563 เวลา 15:59 น.
พระราชทานตราสัญลักษณ์ประจําชุดปฏิบัติการพิเศษ"หนุมาน"กองปราบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจําชุดปฏิบัติการพิเศษ"หนุมาน"กองบังคับการปราบปราม

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบก.ป.พร้อมข้าราชการตํารวจ ได้เฝ้ารับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจําชุดปฏิบัติการพิเศษ"หนุมาน" ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน จากนั้นวันเดียวกัน พล.ต.ต.จิรภพ ได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชทานมายังกองบังคับการปราบปราม และประกอบพิธีประดับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจําหน่วย ให้แก่ ชุดปฏิบัติการพิเศษ หนุมาน พร้อมทั้งนําข้าราชการตํารวจในสังกัด ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีประดับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจําหน่วยแล้ว พล.ต.ต.จิรภพ ได้นําข้าราชการตํารวจเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "พระบารมีปกเกล้า ผองไทยทั้งชาติ" จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 8 ชั้น กองบังคับการปราบปราม

สำหรับ ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน ทางพล.ต.ต.จิรภพ เห็นว่าหน่วย SWAT หรือ Special Weapons And Tactics  ของกองปราบปราม เป็นชื่อที่เรียกขานเหมือนของหน่วยงานต่างประเทศ ไม่มีชื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงมีแนวคิดหาชื่อเฉพาะตัวให้กับหน่วยงานนี้ เพื่อใช้เป็นนามเรียกขาน คู่กับกองบังคับการปราบปราม  ส่วนชื่อหนุมาน ได้มาจากแนวคิดว่า ผบช.ก.ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรง นั้นมีรหัสเรียกขานว่า"นารายณ์ 1 " ซึ่งมีร่างอีกร่างหนึ่งคือพระราม โดยมีหนุมานเป็นทหารเอกที่มีอิทธิฤทธิ์สูงส่ง สามารถสู้รบต่อกรกับทศกัณฑ์ และบรรดาสมุนต่างๆ จนเป็นที่เลื่องลือ

ปัจจุบันอยู่ในสังกัด กก.สสน.บก.ป.ขณะนี้มีกำลังพล 40 นาย แต่ละนายต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมีผลปฏิบัติการจนเป็นที่ยอมรับ เช่น คดีปล้นร้านทองที่ จ.ลพบุรี ร่วมทั้งยังเข้าร่วมระงับเหตุรุนแรงภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา