สถ.จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 03 มิ.ย. 2563 เวลา 15:06 น.
สถ.จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เติมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ตู้ปันสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.2563 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี สถ. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สถ.ร่วมในพิธี ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ทั้งนี้ นายประยูรได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามลำดับ นอกจากรั้นได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 4 สถ. เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิ.ย.2563 อีกด้วย

จากนั้น อธิบดี สถ. ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ด้วยการเติมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ตู้ปันสุข จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย หน้าวัดราชาธิวาสวิหาร, หน้าวัดอินทรวิหาร และบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานเกษะโกมล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันแก่พี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19