ศธ.ย้ำเปิดเรียน 1 ก.ค.พร้อมกันบริหารง่ายภาพใหญ่ไม่มีปัญหา

วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 17:34 น.
ศธ.ย้ำเปิดเรียน 1 ก.ค.พร้อมกันบริหารง่ายภาพใหญ่ไม่มีปัญหา
เลขาธิการกพฐ.หนุนเปิดเรียน 1 ก.ค.พร้อมกันทุกโรงเรียนจะได้บริหารจัดการง่าย ย้ำต้องปฎิบัติตามมาตรการคุมโควิด-19 เรียนห้องละ 20-25 คนมีเว้นระยะห่าง และผลัดกันเรียน หากพบติดเชื้อใหม่สั่งปิดอีกรอบ

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีข้อเสนอให้โรงเรียนที่มีจำนวนเด็กนักเรียนไม่มาก อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ทยอยเปิดเทอมได้ก่อนวันที่ 1 ก.ค.ว่า ยังไม่มีการเสนอเรื่องนี้ในภาพใหญ่ และยังไม่เห็นเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ แต่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แจ้งมาในภาพใหญ่ว่า เปิดเทอมวันที่ 1 ก.ค. ส่วนตัวเห็นว่า ถ้าเปิดเทอมเร็วกว่านี้จะมีปัญหาเรื่องเด็กสอบ ม.1 กับ ม.4 การเลื่อนชั้นปี เช่น โรงเรียนนี้เปิด โรงเรียนนั้นยังไม่เปิด หรือโรงเรียนนั้นเปิดแล้วแต่โรงเรียนนี้เด็กยังเรียนไม่จบ ก็จะมีปัญหาในระบบใหญ่ การเปิดพร้อมกันกับทุกภาคเรียนทำให้บริหารได้ง่าย

ทั้งนี้ การเปิดเทอมวันที่ 1 ก.ค.เรามีความพร้อมแล้ว ส่วนรูปแบบการเรียนการสอนจะยึดหลักตามกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่เสนอ ศบค.เป็นหลัก และ ศธ.จะเอาแนวทางที่กำหนดมาปรับใช้ เช่น การเรียนที่โรงเรียนทั้งหมด พื้นที่ก็ต้องปลอดภัย สามารถเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรในห้องเรียนได้ นักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20-25 คน หรือโรงเรียนที่มีนักเรียนมาก แออัด มีความเสี่ยงโรคโควิด-19 ก็อาจต้องจัดการเรียนแบบผสมผสาน แต่จะยึดการมาเรียนที่โรงเรียนเป็นหลัก แต่หากมาเรียนทั้งหมดไม่ได้ก็จะมีการแบ่งมาเรียนเป็นกะ เช่น เช้า บ่าย หรือสลับกันมาเรียน วันเว้นวัน บางส่วนให้เรียนที่บ้าน ผ่านออนแอร์ ออนไลน์ เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างแนวทาง หากเสร็จแล้วจะเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

"จำนวนเด็กมาเรียนนอกจากคำนึงถึงการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรในห้องเรียนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงโรงอาหาร ห้องอาหาร เด็กนั่งได้หรือไม่ ครูดูแลได้ครบหรือไม่ ต้องเพิ่มครูหรือไม่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น หน้ากาก การทำความสะอาดห้องเรียน ห้องพักครู ห้องน้ำ ทำความสะอาดได้ดีหรือไม่ ทั่วถึงหรือไม่ ก็จะมีหลักเกณฑ์ในการประเมินอีก โดย สพฐ.จะเอาสิ่งเหล่านี้มาร่างเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางของ สพฐ.ต่อไป" นายอำนาจกล่าว

อย่างไรก็ตาม เปิดเทอมแล้วเจอการป่วยโควิด-19 ก็ต้องรักษา คนที่สัมผัสกับผู้ป่วยก็ต้องกักตัวที่บ้านจนครบ 14 วันตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ส่วนจะปิดเรียนอย่างไรหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนโรคว่า มีผู้เกี่ยวข้องหรือมีผู้สัมผัสมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสาธารณสุขจะช่วยตรวจสอบ เช่น หากมีการสัมผัสกันในห้องเรียนเพียงห้องเดียว ก็อาจปิดเรียนแค่ห้องนั้น หรือหากมีการสัมผัสกันทั้งชั้นเรียนก็อาจปิดทั้งชั้นเรียน ถ้ามีกิจกรรมร่วมกับเด็กทุกคน เด็กทั้งโรงเรียน ก็อาจต้องปิดทั้งโรงเรียน เป็นต้น