เล็งเสนอศบค.เปิดเส้นทางขนส่งสาธารณะทุกระบบ

วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 16:19 น.
เล็งเสนอศบค.เปิดเส้นทางขนส่งสาธารณะทุกระบบ
คมนาคมเตรียมเสนอศบค. 4 มิ.ย.เปิดเส้นทางขนส่งสาธารณะทุกระบบบ เพื่อรอบรับความต้องการเดินทางของประชาชน ย้ำยังต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมเตรียมการระบบขนส่งสาธารณะได้มีมติให้เปิดเส้นทางขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทั้งรถโดยสารสาธารณะ (รถทัวร์) รถไฟ และเครื่องบิน รวมถึงการเปิดให้บริการรถทัวร์เส้นทางสู่ภาคใต้และเปิดวิ่งรถไฟทางไกล เพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชน โดยยกเว้นในจังหวัดที่ยังมีมาตรการห้ามเข้าอยู่ ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.) ได้ออกมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

นายอานนท์ กล่าวว่า ในส่วนของพื้นที่ 19 จังหวัดที่มีมาตรการห้ามเดินทางเข้าออกเพื่อป้องกันโควิด-19 ขณะนี้มีแนวโน้มที่จะมีการผ่อนปรนแล้ว แต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจจึงได้ให้ทางขนส่งจังหวัดในสังกัดกระทรวงคมนาคมสอบถามแต่ละจังหวัดเพื่อความชัดเจนก่อน และให้กระทรวงคมนาคมสรุปเรื่องเสนอให้ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กพิจารณาในวันที่ 4 มิ.ย.นี้ หาก 19 จังหวัดมีความชัดเจนและมีการผ่อนปรน ก็คาดว่าวันที่ 5-6 มิ.ย.นี้ จะสามารถเปิดให้บริการเดินรถขนส่งสาธารณทุกระบบได้ปกติ 100% แต่เรื่องความถี่ในการให้บริการคงจะทยอยเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของประชาชนและความพร้อมของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามทางกระทรวงคมนาคมยังกำหนดให้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด