รถเมล์ไทยหรือภัยพิบัติ

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 18:25 น.

ความล่าช้า ออกเลนขวา ไม่เข้าป้าย ปัญหาหลักเดิมๆ ของผู้ใช้บริการ "รถเมล์" ที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จากภาครัฐ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ที่ย่ำแย่หนักเข้าไปอีก จากสถานการณ์ โควิด-19 ที่เข้ามาจำกัดทั้งเรื่องเวลา และ จำนวนรถให้บริการ