กองทัพบก ไฟเขียวพลทหารลาพักกลับบ้าน เริ่ม 1 มิ.ย.

วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 14:35 น.
กองทัพบก ไฟเขียวพลทหารลาพักกลับบ้าน เริ่ม 1 มิ.ย.
รองโฆษกกองทัพบก เผย ทบ.ไฟเขียว ปล่อย “พลทหาร” ลากลับบ้านได้ เริ่ม 1 มิย.นี้ กำชับ "การ์ดอย่าตก" ปฏิบัติตามแนวคู่มือทหารต้านโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า หลังจาก กองทัพบกได้กำหนดแนวทางป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับทหารกองประจำการ โดยให้ชะลอการลาพัก และให้ประจำอยู่ในหน่วยทหาร ตั้งแต่เดือนมี.ค. เป็นต้นมา เพื่อป้องกันการติดเชื้อในหมู่ทหาร เป็นผลให้ไม่พบการติดเชื้อในค่ายทหาร และกำลังพลมีสุขภาพแข็งแรง สามารถออกไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ล่าสุด หลังรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ประกอบกับทหารกองประจำการมีพื้นความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ในการป้องกันโควิด-19 สามารถดูแลตนเองได้ ดังนั้น ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป ทหารกองประจำการที่ไม่ติดภารกิจ สามารถทยอยลาพักกลับบ้านได้ตามปกติ โดยกองทัพบกได้กำหนดแนวทางการลาพัก ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทาง และการพักอยู่กับครอบครัว สำหรับกำลังพลของกองทัพบกในส่วนอื่น ยังคงปฏิบัติตามแนวคู่มือทหารต้านโควิด-19 และตามกรอบที่กองทัพบกกำหนด