ไทยพบป่วยโควิดอีก 11 ราย กลับจากต่างประเทศ ไม่พบติดเชื้อในประเทศ

วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 11:56 น.
ไทยพบป่วยโควิดอีก 11 ราย กลับจากต่างประเทศ ไม่พบติดเชื้อในประเทศ
ศบค.แถลงไทยพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่ม 11 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งหมด และเข้าสู่ State Quarantine ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ประจำวัน โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-พบผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย / ยอดผู้ป่วยสะสม 3,076 ราย

-ผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าสู่ State Quarantine เรียกว่ายังไม่มีการติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ ซึ่งก็เป็นข่าวดีรองรับการจะผ่อนปรนระยะที่ 3

-ผู้ป่วยทั้ง 11 ราย กลับมาจากประเทศคูเวตทั้งหมด ทำให้ประเทศคูเวตเป็นประเทศต้นทางที่คนไทยกลับมาแล้วป่วยโรคโควิด-19 มากเป็นอันดับสอง รองจากอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานกลับมา อาการไม่มาก บางคนไม่มีอาการ

- ยอดผู้ป่วยหายแล้วสะสม 2,945 ราย

-มีผู้ป่วยรักษาอยู่ในสถานพยาบาล 74 ราย

-ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม / ยอดสะสมคงที่ 57 ราย