ไทยพบป่วยโควิดเพิ่ม9ราย เป็นผู้ที่กลับจากต่างประเทศทั้งหมด

วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 11:40 น.
ไทยพบป่วยโควิดเพิ่ม9ราย เป็นผู้ที่กลับจากต่างประเทศทั้งหมด
ศบค.แถลงไทยพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่ม 9 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งหมด และเข้าสู่ State Quarantine

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ประจำวัน โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

-พบผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย / ยอดผู้ป่วยสะสม 3,054 ราย

-ผู้ป่วยรายใหม่ทั้งหมดเป็นผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและเข้าสู่ State Quarantine

-ไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากในประเทศ 

ผู้ป่วยรายใหม่จำแนกได้ดังนี้

-ผู้ป่วย 2 รายแรก เป็นชายไทย อายุ 18 ปี และ 27 ปี กลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 และเข้าพัก State Quarantine ที่จ.ชลบุรี และตรวจพบเชื้อ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 (ไม่มีอาการ)

-รายที่ 3 เป็นชายไทยอายุ 34 ปี อาชีพพนักงานนวด กลับมาจากประเทศกาตาร์ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 และเข้าพัก State Quarantine ที่ จ.สมุทรปราการ และมีอาการไข้ 38 องศา ไอ จมูกไม่ได้กลิ่น และตรวจพบเชื้อ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 63

-อีก 6 ราย เป็นนักศึกษาชาย อายุ 23 ถึง 33 ปี กลับมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย และผ่านทางด่านปะดังเบซาร์เข้าไทย เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 63 และเข้าพัก State Quarantine ที่ จ.สงขลา (3) ยะลา (1) ปัตตานี (1) นราธิวาส (1) และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 63

-ผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่ม 2 ราย / ยอดผู้ป่วยหายแล้วสะสม 2,931 ราย

-มีผู้ป่วยรักษาอยู่ในสถานพยาบาล 66 ราย

-ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่ม / ยอดสะสมคงที่ 57 ราย

-โฆษกศบค.ระบุว่า ที่ประชุมศบค.ได้ตั้งข้อสังเกตถึงการผ่อนคลายอาชีพความเสี่ยงสูง เช่นผู้ประกอบอาชีพนวด เนื่องจากพบผู้ป่วยที่ประกอบอาชีพนี้หลายราย ดังนั้นหากมีการผ่อนคลายให้ดำเนินการได้ จะต้องมีความเข้มงวดในการป้องกันการแพร่เชื้อ ผู้ประกอบอาชีพนวดต้องระมัดระวังตัว สุขลักษณะส่วนตัวต้องสูง เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงรับเชื้อจากคนอื่น