"สมเด็จพระสังฆราช"ทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ "พล.อ.เปรม"

วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 16:44 น.
"สมเด็จพระสังฆราช"ทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ "พล.อ.เปรม"
สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ในโอกาสครบ 1 ปี วันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นำคณะองคมนตรีร่วมพิธี

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรม ปีที่ 1 โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และคณะองคคมนตรี ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ พล.อ.เปรม 

ภาพ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช