ศบค.แจงไทม์ไลน์คลายล็อกดาวน์ ระยะ 3 คาดใช้ 1 มิ.ย.

วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 12:40 น.
ศบค.แจงไทม์ไลน์คลายล็อกดาวน์ ระยะ 3 คาดใช้ 1 มิ.ย.
นพ.ทวีศิลป์ เผย 3 เหตุผล ศบค. เห็นชอบ ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน แจงไทม์ไลน์คลายล็อกดาวน์ ระยะ 3 รอศบค.เคาะ 29 พ.ค. คาดใช้ 1 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวระหว่างการแถลงข่าวประจำวันว่า ที่ประชุมศบค.มีมติเห็นชอบต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรอีก 1 เดือน สิ้นสุด 30 มิ.ย. 63 โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่ 26 พ.ค. 63 ให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ เหตุผลเพื่อ "ความมั่นคงด้านสาธารณสุข" 3 ด้าน คือ 1.ยังคงมีความจำเป็นและต้องมีการบังคับใช้พ.ร.ก. โดยการป้องกันการแพร่ระบาดในราชอาญาจักรของโรคโควิด-19 จะต้องสามารถดำเนินการต่อไปให้ได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็ว มีความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เเละมีมาตรฐานกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2.การเตรียมการรองรับระยะต่อไป จำเป็นต้องมีมาตรการตามกฎหมาย เพื่อกำกับการบริหารจัดการเพื่อบริหารจัดการการมาตรการผ่อนคลายอย่างให้เป็นระบบในเวลาที่เหมาะสม

3.สถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคยังคงไม่สิ้นสุด จำเป็นต้องมีระยะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศ

โฆษกศูนย์โควิด กล่าวว่า สำหรับการผ่อนปรนในระยะที่ 3 มีการกำหนดขั้นตอนไว้ ดังนี้ วันที่ 23-24 พ.ค.การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนคลาย จากนั้นวันที่ 25-26 พ.ค.จะมีการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลาย ส่วนวันที่ 27 พ.ค.จะมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อมาวันที่ 29 พ.ค.จะมีการประชุม ศบค. เพื่อขออนุมัติ และวันที่ 1 มิ.ย.จะมีผลบังคับใช้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 3 ส่วนกิจการ/กิจกรรมที่จะได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 3 มีอะไรบ้างนั้น ยังไม่มีการกล่าวถึง แต่เป็นกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงปานกลางไปถึงสูงในการติดเชื้อ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่มารวมกันมากในการผ่อนคลายครั้งนี้ เพราะถ้าหลุดออกจากตรงนี้ต้องไปอยู่ระยะที่ 4 ขณะที่เรื่องการปรับลดเวลาเคอร์ฟิวนั้น ที่ประชุมไม่ได้มีการหารือกัน แต่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ระบุว่าหากประชาชนให้ความร่วมมือ ไม่มีการดื่ม ไม่มีการชุมนุมในด้านที่ไม่ดี หรือออกจากเคหสถานโดยไม่จำเป็น เหมือนสถิติที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น ก็มีโอกาสที่ ศบค.จะลดห้วงเวลาของเคอร์ฟิวลงในการผ่อนคลายในระยะที่ 3 แต่จะเป็นเวลากี่ชั่วโมง เมื่อไร คงต้องรอการประชุม ศบค.ครั้งต่อไป