ล็อต2ผ่อนปรน 8 กลุ่มกิจการ"ห้าง-จัดประชุมสัมมนา"

วันที่ 08 พ.ค. 2563 เวลา 19:43 น.
ล็อต2ผ่อนปรน 8 กลุ่มกิจการ"ห้าง-จัดประชุมสัมมนา"
สธ.จัดประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุข ผ่อนปรนชุดใหญ่ 8 กลุ่มกิจการในระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 8พ.ค. ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุข เพื่อผ่อนปรนมาตรการจำกัดการประกอบกิจการ/จัดกิจกรรม ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ใน ระยะที่ 2

ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคม ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องใน 8 กลุ่มกิจการ และผู้แทนจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับ 8 กลุ่มกิจการประกอบด้วย 1.ร้านอาหาร/ภัตตาคาร 2.ห้างสรรพสินค้า 3.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เช่น การนวด/สปา 4.สถานเสริมความงาม 5.สถานบริการ fitness/สนามกีฬาในร่ม/โรงยิม 6.การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ในศูนย์ประชุม ในโรงแรม ภายในองค์กร 7.กองถ่ายทำภาพยนตร์/ถ่ายแบบ/ถ่ายคลิป และ 8.สวนสนุก/สวนน้ำ/สนามเด็กเล่น

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาเกณฑ์ประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ รวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติได้จริงและครอบคลุมทุกมิติ จัดทำข้อมูลความพร้อมของกิจการและข้อเสนอต่างๆ เตรียมนำเสนอต่อ ศบค. ประกอบการพิจารณาในการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม ในระยะที่ 2 ต่อไป