ราชทัณฑ์แจงผู้พ้นโทษออกไปใช้ชีวิตเร่ร่อน-ไร้บ้านมีจำนวนน้อย

วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 14:55 น.
ราชทัณฑ์แจงผู้พ้นโทษออกไปใช้ชีวิตเร่ร่อน-ไร้บ้านมีจำนวนน้อย
อธิบดีกรมราชทัณฑ์แจงผู้พ้นโทษออกไปใช้ชีวิตเร่ร่อน-ไร้บ้านมีจำนวนน้อย เผยจัดที่พักชั่วคราวรองรับหากติดเคอร์ฟิว เดินทางกลับภูมิลำเนาไม่ทัน ยันผู้ต้องขัง "ปล่อยชั่วคราว -ได้ประกันตัว –พักโทษ"มีครอบครัวมารับ ยกเว้น"ไร้ญาติ"เสี่ยงสูงออกไปใช้ชีวิตตามลำพัง

เมื่อวันที่ 22 เม.ย. ที่กรมราชทัณฑ์ พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงกรณีเครือข่ายคนไร้บ้านออกมาระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทำให้มีการเลิกจ้างงาน ส่งผลให้มีคนไร้บ้านเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งจำนวนนี้มีผู้พ้นที่ที่ทางเรือนจำทั่วประเทศได้ทยอยปล่อยมาเป็นระยะๆ และมีบางส่วนที่อาจจะเดินทางกลับภูมิลำเนาไม่ทันเนื่องจากติดพ.รก.ฉุกเฉินว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่ได้รับการปล่อยตัวจะเดินทางกลับภูมิลำเนาตามที่ได้แจ้งไว้ในทะเบียนประวัติ และจะมีญาติเดินทางมารับ แต่ในกรณีที่มีภูมิลำเนาห่างไกล เดินทางกลับไม่ทัน ทางเรือนจำและกรมราชทัณฑ์จะจัดที่พักค้างให้ และส่งต่อให้สำนักงานคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม การปล่อยตัวผู้พ้นโทษจะมีหลายกรณี เช่น ปล่อยตัวชั่วคราว การให้ประกันตัว หรือผู้ต้องขังที่ได้รับการพักโทษ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาเนื่องจากจะมีญาติหรือครอบครัวเดินทางมารับกลับบ้าน เช่นเดียวผู้ต้องหาที่พ้นโทษ ซึ่งต่างจากผู้ต้องขังที่ไร้ญาติ แม้ทางเรือนจำหรือกรมราชทัณฑ์จะมีเงินสงเคราะห์ให้การช่วยเหลือเป็นค่ายานพาหนะ รวมทั้งเสื้อผ้าที่ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานภายนอกให้เป็นการสงเคราะห์ แต่คนพวกนี้อาจไม่มีที่ไป จึงเป็นไปได้ว่าจะออกไปใช้ชีวิตตามลำพัง

“ผู้ต้องขังไร้ญาติที่พ้นโทษแล้วออกไปใช้ชีวิตตามลำพังเป็นเร่ร่อน หรือไร้บ้าน อาจจะมีแต่จำนวนไม่มาก ส่วนผู้พ้นโทษที่ญาติมารับกลับบ้านแล้ว อยู่ไม่ได้ ถูกสังคมปฎิเสธไม่ให้การต้อนรับ ไม่มีอาชีพ ไม่มีงานทำ แล้วจะออกมาเป็นคนไร้บ้านหรือคนเร่อนนั้น พวกนี้จะเป็น STEP ที่สอง และมีความเสี่ยงที่จะออกมาเป็นคนไร้บ้าน แต่ขณะนี้เชื่อว่ามีจำนวนน้อยมาก”อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า สำหรับผู้พ้นโทษที่ไม่สามารถเดินทางกลับจังหวัดภูมิลำเนาได้ทัน ทางกรมราชทัณฑ์และเรือนจำได้เตรียมที่พักชั่วคราวในบ้านกึ่งวิถี สถานสงเคราะห์ในสังกัดกรมคุมพฤติ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)พร้อมมีอาหารให้รับประทานก่อนที่ญาติจะเดินทางมารับ ปกติผู้ต้องขังที่พ้นโทษก็อยากจะกลับบ้านไปเร็วๆไม่มีใครอยากอยู่ในเรือนจำต่อ ส่วนงบค่ายานพาหนะหากผู้พ้นโทษไม่มีทางเรือนจำก็จะสงเคราะห์ด้วยการเบิกจ่ายจากเงินกองทุนสวัสดีการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ของเรือนจำและทัณฑสถาน หรือประสานมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์ เพื่อขอรับการสงเคราะห์ค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป