เพราะเดือดร้อนทุกอาชีพ "เงินเยียวยา" ต้องถึงมือทุกคน

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 11:17 น.

เสียงของทุกกลุ่มอาชีพ ต่างบอกว่าได้รับผกระทบจากโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเหมือนๆกัน "เงินเยียวยา 5000 บาท" จากภาครัฐ กลับไม่ได้ถึงมือทุกคน ที่พวกเขาเหล่านี้ถามถึงสิทธิทางสังคม ที่พวกเขาไม่ได้รับ