โพลชี้คนเครียด-กังวลจากการเสพข่าวโควิด เหตุแยกข่าวจริง-ปลอมได้ยาก

วันที่ 19 เม.ย. 2563 เวลา 10:14 น.
โพลชี้คนเครียด-กังวลจากการเสพข่าวโควิด เหตุแยกข่าวจริง-ปลอมได้ยาก
ดุสิตโพลเผยคนเครียด-วิตกกังวลจากการเสพข่าวโควิด-19 เหตุแยกแยะข่าวจริง-ปลอมได้ยาก พบคนติดตามข่าวจาก โทรทัศน์-เฟซบุ๊ก-ไลน์ เป็นหลัก

เมื่อวันที่ 19 เม.ย.63 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง ข่าวหรือประเด็นที่ประชาชนอยากรู้ในช่วงโควิด-19 ระบาด โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,243 คน ระหว่างวันที่ 13-17 เม.ย.63 สรุปผลได้ดังนี้

เมื่อถามถึงประชาชนอยากรับรู้ “ข่าวหรือประเด็นใดบ้าง? เกี่ยวกับโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 79.85 ระบุสถิติ/ตัวเลข/ข้อมูล เกี่ยวกับการระบาดของโรค รองลงมา ร้อยละ 69.94 ระบุ ระยะเวลาที่โรคจะหยุดระบาด ร้อยละ 63.50 ระบุยาที่รักษาโรคโควิด-19

เมื่อถามถึงประชาชนอยากรับรู้ “ข้อมูลข่าวสารหรือประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับโควิด-19” จากช่องทางใด พบว่า ร้อยละ 81.01 ระบุโทรทัศน์ รองลงมาร้อยละ 66.37 ระบุเฟซบุ๊ค (Facebook) ร้อยละ 58.97 ระบุ ไลน์ (Line)

ความบ่อยครั้งที่ประชาชนอยากรับรู้ “ข้อมูลข่าวสารหรือประเด็นที่สนใจเกี่ยวกับโควิด-19” พบว่า ร้อยละ 60.34 ระบุ ทุกวัน รองลงมา ร้อยละ 27.84 ระบุ ทุกครึ่งวัน (ครึ่งวันเช้า – ครึ่งวันเย็น) ร้อยละ 5.95 ระบุ ทุกชั่วโมง

เมื่อถามถึงจากการเสพข่าวหรือประเด็นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ทุกวันนี้ ประชาชนเกิด”ความเครียด/วิตกกังวล” หรือไม่ พบว่าร้อยละ 58.57 ระบุเครียด/วิตกกังวล รองลงมาร้อยละ 41.43 ระบุไม่เครียด/ไม่วิตกกังวล

เมื่อถามว่า”ความเครียด/วิตกกังวล” จากการเสพข่าวหรือประเด็นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของประชาชน เกิดจากอะไร พบว่า ร้อยละ 60.70 ระบุมีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม แยกแยะยาก รองลงมาร้อยละ 55.01 ระบุ ตัวเลข/จำนวนข้อมูลผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ร้อยละ 44.04 ระบุ การนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน หลากหลายข่าว

เมื่อถามว่าเมื่อมี “ความเครียด/วิตกกังวล” จากการเสพข่าวหรือประเด็นเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ประชาชนทำอย่างไรให้หายเครียด พบว่า ร้อยละ72.40 ระบุ หากิจกรรมอื่นทำ เช่น เล่นเกมส์ ปลูกต้นไม้ คุยแชท เล่นโซเชียล ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 59.29 ระบุ เสพข่าวอย่างมีสติ ร้อยละ 46.04 ระบุใช้วิจารณญาณแยกแยะข่าวจริง ข่าวปลอม

บทความแนะนำ