ทีมวิจัยจุฬาฯคิดค้นสเปรย์พ่นหน้ากากผ้าเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันโควิด

วันที่ 13 เม.ย. 2563 เวลา 15:30 น.
ทีมวิจัยจุฬาฯคิดค้นสเปรย์พ่นหน้ากากผ้าเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันโควิด
ทีมวิจัยจุฬาฯเจ๋ง! คิดค้นนวัตกรรม "สเปรย์พ่นหน้ากากผ้า" ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันไวรัสโควิด กันน้ำ และกรองเชื้อโรค

ทีมวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คิดค้นนวัตกรรมสเปรย์ "ชีลด์พลัส โพรเทคติ้ง สเปรย์" (Shield+ Protecting Spray) สำหรับใช้พ่นหน้ากากผ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัส กันน้ำ และกรองเชื้อโรค เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้หน้ากากผ้าแก่บุคคลทั่วไปในช่วงที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลนในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด

นวัตกรรมสเปรย์ดังกล่าวเป็นผลงานวิจัยของ ทีมวิจัย ผศ.ภญ. จิตติมา ลัคนากุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

จากการทดสอบประสิทธิภาพเปรียบเทียบระหว่างหน้ากากผ้าก่อนสเปรย์และหลังสเปรย์ พบว่าหน้ากากผ้าที่ผ่านการพ่นสเปรย์ด้วย Shield+ Protecting Spray เกิดการเชื่อมต่อของเส้นใยผ้ามากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนเพิ่มขึ้น 83% และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคในน้ำลายและในอากาศได้มากขึ้น 93% และ 142% ตามลำดับ

นอกจากคุณสมบัติในการกรองอนุภาคและเชื้อโรคแล้ว หน้ากากผ้าที่ผ่านการใช้สเปรย์ยังพบว่ามีคุณสมบัติในการกันน้ำที่ดีกว่า สเปรย์นี้จึงสามารถใช้เพิ่มประสิทธิผลของหน้ากากผ้าทั่วไป ทำให้ประชาชนหันมาใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยได้อย่างมั่นใจ เปิดโอกาสให้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์มีเหลือเพียงพอให้บุคลากรทางการแพทย์และช่วยลดปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน และยังเป็นการช่วยลดขยะได้

ทีมงานวิจัยของ ผศ.ภญ. จิตติมา ลัคนากุล ได้ทำงานร่วมกับ ภญ. พุทธิมน ศรีบนฟ้า ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แนบโซลูท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพภายใต้การบ่มเพาะของศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) และเครือข่ายพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน ช่วยสนับสนุนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน GMP จะทำการผลิตและแจกจ่าย Shield+ Protecting Spray จำนวน 10,000 ขวด ซึ่งสามารถใช้พ่นหน้ากากผ้าได้รวม 240,000 ชิ้น ให้กับทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ พนักงานขับรถส่งของให้กับโรงพยาบาล ตำรวจและทหารประจำด่านสกัด โควิด-19 และพนักงานเก็บขยะที่ช่วยดูแลจัดการของเสียจากครัวเรือน

ทั้งนี้ทีมงานวิจัยของจุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคได้ที่ https://taejai.com/th/d/savethailandspraymask/  โดยเงินบริจาคที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ในการผลิต Shield+ Protecting Spray เพื่อนำไปแจกจ่าย และส่งเสริมให้มีการใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยในบุคคลทั่วไปภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในขณะนี้