เคาะแล้ว 2,800 ล้าน ปรับปรุงคลองยม – น่าน จ.สุโขทัย แก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง ลุ่มน้ำยมตอนล่าง

วันที่ 09 เม.ย. 2563 เวลา 09:12 น.
เคาะแล้ว 2,800 ล้าน ปรับปรุงคลองยม – น่าน จ.สุโขทัย แก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง ลุ่มน้ำยมตอนล่าง
กรมชลประทานเดินหน้าโปรเจ็คบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำยมตอนล่าง ลงทุนกว่า 2,800 ล้านลาท หวังบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง พื้นที่จ.สุโขทัย-อุตรดิตถ์ ครอบคลุม 5,340 ครัวเรือน เตรียมเปิดรับฟังความเห็นประชาชน

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำยมที่จะมีปัญหาในเรื่องอุทกภัยและในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำต่อเนื่อง ซึ่งกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการต่อไป

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลฯจะเร่งดำเนินการโครงการทันที  โดยโครงการนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพในลุ่มน้ำ-ลำน้ำ การพัฒนาระบบบริหารน้ำในลำน้ำ เนื่องจากลุ่มน้ำยมตอนล่างในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร  นี้ไม่มีเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ ทำให้บางช่วงไม่สามารถรับน้ำหลากได้และเกิดอุทกภัยในขณะที่ฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้  จึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหารเข้ามาเพิ่ม ร่วมถึงการขยายคลองในบางจุดเพื่อเพิ่มศักยภาพลำน้ำ

นายประพิศ  จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง กล่าวว่า  โครงการปรับปรุงคลองยม - น่าน จ.สุโขทัย มีกรอบวงเงิน 2,875 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี  (ปี 2563 -2567)   โดย จะเป็นการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำสายหลัก ที่จะมีการตัดยอดน้ำบางส่วนจากแม่น้ำสายหลัก ที่ไหลมาจากอ.ศรีสัชนาลัยประมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.)ต่อวินาที ซึ่งมีการบริหารจัดการออกสู่คลองสาขาประมาณ 350 ลบ.ม.ต่อวินาที และไหลลงมาถึงบริเวณบ้านหาดสะพานจันทร์ประมาณ  1,050 ลบ.ม.ต่อวินาที   

ขณะที่ตัวเมืองรับน้ำได้ประมาณ  550 ลบ.ม.ต่อวินาที ดังนั้นจะต้องควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่เขตเศรษฐกิจให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับปริมาณน้ำได้   โดยจะเริ่มจากตัดยอดน้ำที่บริเวณคลองหกบาท ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  ที่จะขยายศักยภาพการรับน้ำจาก 250 ลบ.ม.ต่อวินาที ขยายเป็น 500  ลบ.ม.ต่อวินาที   รับน้ำไปลงแม่น้ำน่านบริเวณปลายคลองยม – น่าน  ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  จากนั้นจะระบายน้ำออกไปลงแม่น้ำน่าน 300  ลบ.ม.ต่อวินาที และออกไปยังคลองยมเก่าลงแม่น้ำยมอีก  200 ลบ.ม.ต่อวินาที   เพื่อให้มีปริมาณน้ำในแม่ยมคงเหลือผ่านตัวเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่มีศักยภาพรับน้ำไม่เกิน  550 ลบ.ม.ต่อวินาที

สำหรับโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2564 ระหว่างนี้กรมชลฯจะดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดหาที่ดิน ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ หากโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้น จะเป็นโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และอ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ครอบคลุม 15 ตำบล  27 หมู่บ้าน 5,340 ครัวเรือน และสามารถกักเก็บน้ำในแนวคลองไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตรและการปศุสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 7,300 ไร่ 

บทความแนะนำ