กต.สั่งสถานทูตไทยทั่วโลกเร่งช่วยเหลือคนไทยตกค้างต่างแดนอื้อ

วันที่ 04 เม.ย. 2563 เวลา 19:22 น.
กต.สั่งสถานทูตไทยทั่วโลกเร่งช่วยเหลือคนไทยตกค้างต่างแดนอื้อ
กระทรวงต่างประเทศยอมรับคนไทยตกค้างเพียบ สั่งสถานทูตไทยทั่วโลกเร่งประสานช่วยเหลือระหว่างชะลอกลับประเทศหลังวันที่15 เม.ย.

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (ศบค.) มีมติขอความร่วมมือคนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกค้างในเบื้องต้นแล้ว

อย่างกรณีนักศึกษาไทยในอินเดียที่มีความต้องการเดินทางกลับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และสถานกงสุลใหญ่ไทยทั้งสามแห่งในอินเดียคือเมืองมุมไบ เจนไน และกัลกัตตา ได้พยายามติดต่อประชาสัมพันธ์กับคนไทยในอินเดียมาโดยตลอด ทั้งทางโทรศัพท์สายด่วน และไลน์กลุ่มคนไทยในอินเดีย

ขณะเดียวกันได้ตั้งศูนย์อำนวยการสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และให้คนไทยในอินเดียลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารและแจ้งความต้องการเดินทางกลับไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาใช้ในการวางแผนการให้ความช่วยเหลือแก่คนไทยอย่างเหมาะสม และจะพยายามปรับปรุงการติดต่อสื่อสารให้ทั่วถึงมากขึ้นต่อไป

ขณะที่ความต้องการของนักเรียนไทยในออสเตรเลียที่ประสงค์จะให้รัฐบาลจัดเที่ยวบินพาณิชย์บินเคลื่อนย้ายจากออสเตรเลียกลับไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้ให้ความช่วยเหลือโดยพยายามหาช่องทางแนะนำการเดินทางกับสายการบินพาณิชย์อื่น ๆ หลังจากที่สายการบินไทยระงับเที่ยวบินจากออสเตรเลียไปไทยตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563

นอกจากนี้ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของทางการออสเตรเลียในเรื่องการต่อวีซ่า ตลอดจนได้รายงานกระทรวงการต่างประเทศมาโดยตลอด ซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้สถานทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สำรวจตวามต้องการของคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยและออกค่าใช้จ่ายเองรวมทั้งประเด็นปัญหาอื่นๆ โดยขอให้แจ้งกับสถานทูตฯและสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 7 เม.ย.2563 โดยขอให้นักเรียนไทยรอฟังความคืบหน้าต่อไปโดยคำนึงถึงว่าในช่วงนี้ ศบค.ได้ประกาศขอให้มีการชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยออกไปเป็นหลังวันที่ 15 เม.ย.เพื่อวางมาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศ ขอย้ำว่า การระงับการออกหนังสือรับรองให้แก่คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับดังกล่าว เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้น และจะกลับมาดำเนินการให้บริการอีกครั้ง ตามที่มีประกาศ ทั้งนี้ ในการกรอกเอกสารลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง จะต้องยินยอมเข้ารับการกักตัวควบคุมโรค 14 วันในสถานที่ที่รัฐกำหนดทุกกรณี รวมทั้งมีใบรับรองแพทย์ fit to fly อายุไม่เกิน 72 ช.ม.

อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีมาตรการดังกล่าวออกมา อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกและปัญหาด้านความเป็นอยู่ให้แก่นักเรียนชาวไทยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศอยู่บ้าง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ สถานทูตฯและสถานกงสุลใหญ่ฯทุกแห่งทั่วโลกไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะดำเนินการช่วยเหลือโดยยึดมั่นในสวัสดิภาพของคนไทยทุกคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ขณะเดียวกันขอให้คนไทยในต่างประเทศปฏิบัติตนตามมาตรการของประเทศที่พำนักอยู่ รักษาสุขภาพ รวมทั้งคอยติดตามข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อย่างใกล้ชิด และคำนึงถึงมาตรการชะลอการเดินทางของไทยในช่วงเวลานี้ เพื่อหามาตรการรองรับคนไทยที่จะเดินทางกลับอย่างเหมาะสมและปลอดภัยด้วย