เลี่ยงจราจรธุรกิจบัณฑิตย์รับปริญญา

วันที่ 25 พ.ย. 2553 เวลา 18:50 น.
26-28 พ.ย. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ประสาทปริญญาบัตร หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26,27 และ 28 พ.ย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จะมีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2552 ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร