พระราชทานศูนย์ฝึกอบรมนครนายกเป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 20:45 น.
พระราชทานศูนย์ฝึกอบรมนครนายกเป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยโควิด-19
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ศูนย์ฝึกอบรมนครนายกเป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม เฟซบุ๊กของมูลนิธิชัยพัฒนา โพสต์ข้อความ พร้อมภาพประกอบระบุว่า "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธาน #มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้ #ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พัก ของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย Covid - 19 ที่รักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไปขอพระองค์ทรงพระเจริญ