รัฐแจงโควต้าจัดสรรหน้ากากอนามัยวันละ 2.3 ล้านชิ้น

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 20:01 น.
รัฐแจงโควต้าจัดสรรหน้ากากอนามัยวันละ 2.3 ล้านชิ้น
รองนายกฯแจงโควต้าจัดสรรหน้ากากอนามัยวันละ 2.3 ล้านชิ้น ให้ สธ. 1.3ล้านชิ้น มหาดไทย 1 ล้านชิ้น โดยให้ไปรษณีย์ทำหน้าที่จัดส่ง

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในวันนี้ ที่ประชุมได้วางแนงทางปฎิบัติในเรื่องแผนการกระจายหน้ากากอนามัยไปยังทั่วประเทศ

ปัจจุบันโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย 11 แห่ง มีกำลังการผลิตรวมวันละ 2.3 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นราว 1 ล้านชิ้น จากเดิมที่สามารถผลิตได้วันละ 1.2 ล้านชิ้น ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดแผนการกระจายหน้ากากอนามัย ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 17.00 น. วันนี้เป็นต้นไป โดยให้บริษัทไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่จัดส่งหน้ากากอนามัยไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้

1. จัดส่งไปให้สาธารณสุข รวม 1.3 ล้านชิ้น ซึ่งในโควตาดังกล่าวนี้ จะถูกกระจายไปยังบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ โดยจะมีการบันทึกรายชื่อผู้รับ-ผู้ส่งอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

2. จัดส่งไปให้มหาดไทย รวม 1 ล้านชิ้น ซึ่งในโควตาดังกล่าวนี้ จะถูกกระจายไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ เพื่อส่งต่อไปให้กลุ่มที่ต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยง เช่น อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ที่ต้องให้บริการประชาชนในสถานที่ราชการ พนักงานเก็บขยะ รวมถึงกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้มีโรคประจำตัว เป็นต้น

"ตั้งแต่ 5 โมงเย็นวันนี้ รถไปรษณีย์จำนวน 40 คัน จะเริ่มนำ หน้ากากอนามัย จากหน้าโรงงานไปสู่ทุกจังหวัด ในช่วงระยะเวลา 3-4 วันนี้ จะต้องดำเนินการในลักษณะนี้ไปก่อน ซึ่งเมื่อหน้ากากอนามัยมีเพียงพอเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้ว จากนั้นจะค่อยกระจายไปให้ประชาชน และร้านค้าทั่วไป"รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

นายวิษณุยืนยันว่า จะไม่มีการส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศ เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม แต่การจะส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศได้นั้นอยู่ภายใต้ข้อยกเว้น 3 กรณี คือ 1.เป็นการผลิตที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI 2. มีข้อตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญากับต่างประเทศ และ 3.มีข้อตกลง FTA ระหว่างประเทศที่ให้ผลิตและส่งออกได้