ศาลมีคำสั่งยกเลิกล้มละลาย "สมรักษ์ คำสิงห์"

วันที่ 11 มี.ค. 2563 เวลา 06:53 น.
ศาลมีคำสั่งยกเลิกล้มละลาย "สมรักษ์ คำสิงห์"
ราชกิจจาฯ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ระบุ ศาลมีคำสั่งยกเลิกล้มละลาย "สมรักษ์ คำสิงห์" ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 62

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการล้มละลายของจำเลยที่ 2 คดีหมายเลขแดงที่ ล.3053/2561 กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 21 ก.ย.2561 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนายสมรักษ์ คำสิงห์ จำเลยที่ 2 ไว้เด็ดขาด เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561 นั้น บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของนายสมรักษ์ คำสิงห์ จำเลยที่ 2 ตามมาตรา 135 (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2562

ประกาศ ณ วันที่ 8 ม.ค.2563

ศุภสันต์ วรรณภิระ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์