ในหลวงเสด็จเปิดคลองลัดโพธิ์-สะพานภูมิพล

  • วันที่ 23 พ.ย. 2553 เวลา 21:23 น.

สำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการในหลวงเสด็จเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ทรงเปิดสะพานภูมิพล1และ2ถือเป็นการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคครั้งแรกในรอบ 4 ปี

สำนักพระราชวัง แจ้งหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ และทรงเปิดสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 24 พ.ย.เวลา 16.30 น. ถือเป็นการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคเพื่อทรงทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.พ.ศ.2549 ทั้งนี้ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจจะมีการถ่ายทอดสดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ตั้งแต่เวลา 17.30 น.

สำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการ ความว่า ในวันที่ 24 พ.ย. เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวถวายรายงานตัว และถวายเรืออังสนา เป็นเรือพระที่นั่งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์เสด็จพระราชดำเนินประทับเรือพระที่นั่งอังสนาออกจากท่าเทียบเรือโรงพยาบาลศิริราช เสด็จพระราชดำเนินยังคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

จนกระทั่งเวลา 18.00น.เรือพระที่นั่งอังสนาถึงบริเวณปากคลองประตูระบายน้ำ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กราบบังคมทูลเกล้าถวายรายงาน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความเป็นมาของโครงการบนเรือพระที่นั่ง จากนั้นพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนแท่นที่ฉายภาพแผนที่ เพื่อทรงเปิดประตูระบายน้ำและสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2

หลังจากนั้นพระองค์ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เทคนิคพิเศษ เล่าเรื่องประตูระบายน้ำคลอดลัดโพธิ์ โดยการแสดง PYRO TECHNIC บริเวณด้านหลังประตูระบายน้ำ ทอดพระเนตรเทคนิคพิเศษสะพานภูมิพล 1 ภูมิพล 2 โดยการแสดง PYRO TECHNIC ที่จัดแสดงบนสะพานภูมิพล

จนกระทั่งเวลา 18.35 น. เรือพระที่นั่งอังสนา จะออกจากปากคลองประตูระบายน้ำ และในเวลา 19.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยเรือพระที่นั่งอังสนา ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวอื่นๆ