ศธ.เตือนรร.อย่าโม้หลักสูตรเกินจริง

วันที่ 23 พ.ย. 2553 เวลา 20:44 น.
รมช.ศึกษาธิการเตือนสถานบันศึกษาในสังกัดอาชีวะอย่าประชาสัมพันธ์หลักสูตรเกินจริงถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รนช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) บางแห่ง ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์เกินจริงว่าเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)เพียง 1 ปีครึ่ง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เพียง 1 ปี ว่า ยังไม่ได้รับรายงาน

อย่างไรก็ตามถ้ามีสถานศึกษาในสังกัดสอศ.ไปเปิดสาขากันเอง โดยที่หลักสูตรไม่ตรงกับที่ ศธ.รับรองเพื่อนำมารับค่าหัวในโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ถือผิดวินัยอย่างร้ายแรง ขณะนี้ สอศ.กำลังตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบเรื่องดังกล่าว หากพบเห็นก็ขอให้แจ้งมายังตนได้ทันที

ทั้งนี้ การเรียนในระดับ ปวช.ไม่กำหนดว่าต้องเรียน 3 ปี แต่ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตจนจบการศึกษา หรือหากนักศึกษาพักการเรียนไปแล้วกลับมาเรียนต่อ หรือเคยเรียนจากที่ใด และต้องการโอนย้ายหน่วยกิตมาได้ แต่ในกรณีที่สถานศึกษาขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ว่าเรียน ปวช. 1 ปีครึ่ง แล้วจบการศึกษานั้น เป็นไปไม่ได้ จึงขอเตือนสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ถือว่ามีความผิด
 

"หลักสูตร สอศ.ในปัจจุบัน เน้นฝึกปฏิบัติงาน 70% และวิชาการ 30% เรียกว่าการเรียนแบบทวิภาคี จะฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นหลัก เพื่อพัฒนาเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีคุณภาพ เชื่อว่าการพัฒนาหลักสูตรของ สอศ.จะทำให้มีคุณภาพมากขึ้น ยิ่งจะมีการทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ(วีเน็ต) จะทราบมาตรฐานของแต่ละสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด จะไม่สามารถออกใบคุณวุฒิวิชาชีพได้"น.ส.นริศรากล่าว