กรมควบคุมโรคย้ำไทยยังคุมการระบาดไวรัสได้ คาดเมื่อเข้าฤดูร้อนการระบาดจะลดลง

วันที่ 20 ก.พ. 2563 เวลา 18:50 น.
กรมควบคุมโรคย้ำไทยยังคุมการระบาดไวรัสได้ คาดเมื่อเข้าฤดูร้อนการระบาดจะลดลง
กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์ไวรัสระบาดในไทยยังอยู่ในระดับที่ควบคุมการระบาดได้ คาดเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนช่วงมี.ค.-เม.ย.การระบาดจะลดลง

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสในประเทศไทยขณะนี้อยู่ในระดับที่ควบคุมการระบาดได้ และมีการขยายพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมเป็น 8 จังหวัด (กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ และเชียงราย) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามามาก จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ส่วนมาตรการของไทยที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ ทั้งสนามบิน ท่าเรือ ด่านพรมแดน มีความเข้มแข็งต่อเนื่อง มีการบูรณาการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทำให้การตรวจคัดกรองโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น

"ยืนยันว่า ประเทศไทยไม่มีนโยบายกักตัวผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์ หรือเรือสำราญ เพียงแต่ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการรายงานการระบาดของโรคที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 จะต้องถูกตรวจคัดกรอง วัดไข้ และดูว่ามีอาการของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจหรือไม่ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหากพบว่าผู้ที่มีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการระบบทางเดินหายใจ จะต้องถูกแยกตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อการวินิจฉัยโรค และการรักษาที่รวดเร็ว

ส่วนผู้ที่ตรวจคัดกรองแล้วไม่มีอาการใดๆ จะกลับบ้านได้ แต่เจ้าหน้าที่จะขอให้สังเกตอาการต่ออีก 14 วัน หากมีไข้หรือมีอาการป่วยให้รีบมาพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศด้วย

ส่วนโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การแพร่ระบาดในระยะที่ 3 (การแพร่ระบาดในประเทศ) นั้น นพ.โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขประเมินสถานการณ์ทุกระยะ และเชื่อว่าจากที่ในอีก 2 เดือนข้างหน้า (มี.ค.-เม.ย.) เป็นฤดูร้อนของไทย ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่จะทำให้การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวลดลงได้ เนื่องจากสถิติจะพบว่า ในช่วงฤดูร้อนจะพบการเกิดโรคติดต่อทางทางเดินหายใจจากไวรัสในอัตราต่ำสุด ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงถือเป็น Golden Period ที่ไทยจะต้องไม่ประมาท โดยเตรียมความพร้อมไว้ทั้งสถานพยาบาล บุคลากร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้พร้อมรับต่อสถานการณ์ที่หากจะเกิดขึ้น

สำหรับการคัดกรองผู้ที่เดินทางจากประเทศสิงคโปร์ และญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยนั้น ล่าสุดยังไม่พบผู้เดินทางที่เข้าข่ายต้องเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค แต่ทั้งนี้จะต้องรอดูอีก 1-2 สัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เป็นระยะ