ศาลยุติธรรมทั่วประเทศนำระบบคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ CIOS 24 ชม.เริ่มใช้ 20 ก.พ.นี้

วันที่ 16 ก.พ. 2563 เวลา 18:32 น.
ศาลยุติธรรมทั่วประเทศนำระบบคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ CIOS 24 ชม.เริ่มใช้ 20 ก.พ.นี้
โฆษกศาลยุติธรรม เผย 20 ก.พ. ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ เริ่มบริการคัดถ่ายเอกสารออนไลน์ CIOS 24 ชม. คู่ความ/ทนายไม่ต้องมาศาล หลังนำนวัตกรรมพัฒนาศาลดิจิทัลตามนโยบายประธานศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้มอบนโยบายเรื่องการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมการพิจารณาพิพากษาคดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยคำนึงถึงช่องทางอื่นที่สะดวกและประหยัดสำหรับประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ และเพื่อเป็นการพัฒนาศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นศาลดิจิทัล (D-Court) ภายในปี 2563

ทั้งนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการได้ดำเนินการจัดทำระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม Case Information Online Service หรือ CIOS ที่มีบริการคัดถ่ายเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือการส่งไฟล์เอกสาร ผ่านทางเว็บไซด์ https://cios.coj. go.th สำหรับศาลชั้นต้นทั่วประเทศ โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม ที่ผานมาได้ทดลองบริการ CIOS นำร่องเป็นศาลต้นแบบจำนวน 6 ศาล ได้แก่ ศาลแขวงพัทยา , ศาลแขวงดอนเมือง , ศาลแขวงธนบุรี , ศาลจังหวัดกาญจนบุรี , ศาลจังหวัดนครนายก , ศาลจังหวัดระยอง ในระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.62 มีการรายงานจำนวนการให้บริการคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบดังกล่าว 492 ครั้ง โดยคู่ความ/ทนายความผู้ใช้บริการ เห็นด้วยกับการนำระบบการบริการไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ถึงร้อยละ 100 เนื่องจากไม่ต้องเดินทางมาศาล ทำให้ประหยัดเวลาสะดวกและไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขณะที่ ในส่วนของศาลเองก็สามารถลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการคัดถ่ายเอกสารในสำนวน ซึ่งสอดคล้องกับศาลยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานสากล ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมพ.ศ.2561-64 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรมการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม

โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้บริการคัดถ่ายเอกสารในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบบริการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม หรือ ระบบ CIOS และกำหนดขั้นตอนให้บริการดังกล่าวร่วมกับการใช้งานระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความ โดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เริ่มให้บริการคู่ความทาง https://cios.coj.go.th ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ.63 เป็นต้นไป

สำหรับ บริการ CIOS ของศาลยุติธรรมให้บริการ 11 ด้าน คู่ความในคดี , ปฏิทินนัดพิจารณา , รายการนัดพิจารณา , ผลการส่งหมาย , คำสั่งศาล , การขอคัดถ่ายล่วงหน้า , การรับรองคดีถึงที่สุด , อัตราค่านำหมาย , สมุดโทรศัพท์ศาล , การติดตามสํานวนคดีอื่นๆ และทนายขอแรง

นอกจากนี้ ยังให้บริการคัดขอคัดถ่ายเอกสารบนระบบ CIOS อีก 13 ด้าน ประกอบด้วย การขอคัดถ่ายคำฟ้อง , คำให้การ , คำสั่ง , คำพิพากษา , บัญชีค่าฤชาธรรมเนียม , คำบังคับ , คำร้อง , หมายจับ , คำให้การพยาน , รายงานกระบวนพิจารณา , หมายบังคับคดี , สัญญาประนีประนอม และเอกสารหมาย ขณะที่ระบบบริการข้อมูลคดีนี้ และการขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดทางออนไลน์ผ่านระบบ CIOS เปิดบริการให้ทนายความและคู่ความใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต