กรมฝนหลวง เครื่องร้อนเริ่มแผนปฏิบัติการแก้ภัยแล้งเร็วขึ้น 17 ก.พ. นี้

วันที่ 14 ม.ค. 2563 เวลา 18:48 น.
กรมฝนหลวง เครื่องร้อนเริ่มแผนปฏิบัติการแก้ภัยแล้งเร็วขึ้น 17 ก.พ. นี้
เตรียมปรับแผนปฏิบัติการเลื่อนเร็วขึ้นจากแผนประจำปีเดือนมี.ค.เป็นวันที่ 17 ก.พ. นี้ หวังช่วยวิกฤติภัยแล้งได้ทันสถานการณ์

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้พบว่าค่อนข้างรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมกันช่วยคลี่คลายสถานการณ์ ดังนั้นจึงได้ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีให้เร็วขึ้นจากเดิมจะเริ่มในเดือนมี.ค. เป็น วันที่ 17 ก.พ. นี้

ทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 3 หน่วย ตั้งแต่เดือนพ.ย. เป็นต้นมา เพื่อเตรียมพร้อมขึ้นบินปฏิบัติการในวันที่สภาพอากาศเอื้อต่อการปฎิบัติการฝนหลวง โดยขณะนี้กรมได้เร่งดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีการใช้ประจำการตลอด 8 เดือนของปีที่ผ่านมา ตามแผนซ่อมบำรุงมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนม.ค. และสามารถเปิดหน่วยฝนหลวงประจำปีประมาณในกลางเดือนก.พ.เป็นต้นไป ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ในเรื่องการปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ จากปกติแผนจะเริ่มมี.ค.ของทุกปี

อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนพ.ย.ที่ผ่านมา แม้จะกรมฝนหลวงฯจะอยู่ในช่วงซ่อมบำรุง ก็ได้มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไว้ 3 หน่วยเพื่อพร้อมสำหรับการขึ้นปฏิบัติการเมื่ออากาศพร้อม

?สำหรับเมื่อวานนี้ (13 ม.ค.63) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยอง ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.ชลบุรี และจ.ระยอง และสามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

ส่วนการคาดการณ์พื้นที่ประกาศเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก จากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ไม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมาก ด้านคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางถึงคุณภาพอากาศดีและบางส่วนมีค่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านแผนที่ปริมาณน้ำฝนสะสม 1 สัปดาห์ (7 ม.ค. – 13 ม.ค. 63) พบว่า บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้บางส่วน ปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำกว่า 10 มิลลิเมตร ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวหากสภาพอากาศเหมาะสม

นายสุรสีห์ กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในทุกพื้นที่ทันทีเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม ทั้งนี้สามารถแจ้งการขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์/เพจ Facebookกรมฝนหลวงและการบินเกษตร