ศิษย์จัดวันเกิด 100 ปี ให้หลวงพ่อวิริยังค์ ที่ไบเทคบางนา

วันที่ 06 ม.ค. 2563 เวลา 16:19 น.
ศิษย์จัดวันเกิด 100 ปี ให้หลวงพ่อวิริยังค์ ที่ไบเทคบางนา
โดย...สมาน สุดโต

***************************

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นวันอายุวัฒนมงคล 100 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร หรือเจ้าคณะรองในราชทินนาม พระพรหมมงคลญาณ วิ. พระวิปัสสนาจารย์ชื่อดังระดับโลก เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ซอย 101 ถนนสุขุมวิท โดยใช้ชื่องานว่างาน "ศตวรรษาวัฒนายุกาล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งนับว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่มีงานฉลองอายุวัฒนมงคลในศูนย์นิทรรศการขนาดใหญ่เช่นนี้ คณะศิษย์ปลื้มปีติเป็นล้นพ้น เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยัง วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล 100 ปี พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น โดยมีพระสงฆ์เถรานุเถระฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน จากทั่วประเทศ 325 รูป ร่วมในพิธี

ในการนี้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงสรงน้ำพระพรหมมงคลญาณ วิ. เนื่องในโอกาสที่พระพรหมมงคลญาณ วิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจริญอายุวัฒนมงคลครบ 100 ปีด้วย

งานฉลอง 100 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ นั้น คณะกรรมการจัดงาน เตรียมการมานาน เพื่อความรอบคอบ เช่นเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 12:00 น. - วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 16:00 น.ทางเวบไซต์ https://luangporviriyang.org/register

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงาน 1. ระหว่างวันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2562 จะได้รับหลักฐานการเข้างาน (QR Code) พร้อมเลขที่นั่ง ได้ 2 ช่องทาง 1.1 ช่องทาง Line Official "ศตวรรษาวัฒนายุกาล" เมนู รับหลักฐานการเข้างาน และบันทึกหลักฐานการเข้างานไว้ในโทรศัพท์มือถือสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 1.2 ช่องทางอีเมล ที่ลงทะเบียนไว้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Line Officail "ศตวรรษาวัฒนายุกาล" ให้ท่านพิมพ์ หลักฐานการเข้างานสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่

2. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางเว็บไซต์ https://luangporviriyang.org/register จะได้ที่นั่งและของที่ระลึกจัดทำพิเศษ (ของมีจำนวนจำกัด) 3. Email 1 บัญชี สามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 คน (เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีบัญชี email และอยากเข้าร่วมงาน) 4. หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทาง LineID : @413mdrkc หรือ email : 100year.register@gmail.com

ตามโปรแกรมงานที่ศูนย์ไบเทคนั้น ได้ตั้งชื่องานว่า ศตวรรษาวัฒนายุกาล พระพรหมมงคลญาณวิ. (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) อริยปฏิปทา เมตตาอุทิสชีวิต เผยแผ่สมาธิเพื่อสันติสุขของชาวโลก กำหหนดให้ผู้ร่วมงานลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 08.00 น. -10.00 น. เพื่อชมนิทรรศการบริเวณหน้างานและถ่ายภาพตามอัธยาศัย เวลา 10.00 น.มีพิธีสวดเจริญ พระพุทธมนต์ (บทพิเศษ) และเจริญสมาธิถวายเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 100 ปีพระพรหมมงคลญาณ วิ. พร้อมทั้งอธิษฐานจิตขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรง จากนั้นชมวิดิทัศน์ประวัติหลวงพ่อ ครั้นถึงเลา 13.10-13.50 น. ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการและเลขานุการจัดงาน ปาฐกถาเรื่อง งานหลวงพ่อสานต่อให้เกรียงไกร

ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองประธานกรรมการจัดงาน สาธยายความหมายของบทสวดเจริญพระพุทธมนต์บทพิเศษ และเมื่อหลวงพ่อวิริยังค์ มาถึงงานในเวลา 15.30 น. นั่งบนเวทีเรียบร้อยแล้ว อาจารย์มีชัย ฤาชุพันธ์ ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ที่น่าสนใจยิ่งคือการจัดตั้งโครงการคลังพลังจิต ( Mind Power Bank) ในขณะที่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษากรรมการจัดงาน กล่าวสดุดี ต่อจากนั้นคณะศิษย์ถวายพระพุทธรูป พรหมมงคลศตวรรษาวัฒนายุกาล กตเวทิตาสักการะ และถวายมหาสังฆทาน

เมื่อถึงเวลา 17.25 น.-17.30 น. คณะศิษย์นำโดย ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ รองประธานกรรมการจัดงานกล่าว ตั้งจิตอธิษฐานให้หลวงพ่ออายุยืน 120 ปี จากนั้นปิดงาน

คอลัมน์ สว่าง ณ กลางใจ หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ (ปิดไปแล้ว) ฉบับวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 เคยนำประวัติและผลงานของท่าน มาตีพิมพ์ ตอนนั้นหลวงพ่อมีสมณศักดิ์ที่พระเทพเจติยาจารย์ จัดงานวันเกิดที่วัดธรรมมงคล 3 วัน 3 คืน มีการบวชชีสวดสักขีนับหมื่น ย้อนไปในอดีต เมื่อหลวงพ่ออายุ 90 ปี คน เพราะเชื่อว่าเป็นบุญ ปิดนรก เปิดสวรรค์ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมส่วนมากเป็นศิษย์ที่ผ่านหลักสูตร ครูสอนสมาธิเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนให้แก่ บุคคลทั่วไป ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล และต่อมาเปิดสาขาเกือบทั่วประเทศ และต่างประเทศเช่นแคนาดา ที่ท่านประกาศศาสนาที่นั่นตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ถึงกับสร้างวัด ได้ 7 วัด (ข้อมูล พ.ศ. 2552)

ส่วนประสบการณ์ที่แคนาดาก็ไม่ธรรมดา เพราะก่อนไปท่านว่ารู้ภาษาอังกฤษแค่ Tiger comes (เสือมา) เท่านั้น แต่หลังจากนั้นฝึกฝนด้วยตนเองจนสามารถสอนฝรั่งได้ ท่านเล่าว่าระยะแรกที่ใช้ภาษาอังกฤษสอนนั้น ชาวแคนาดาหัวเราะชอบใจถึงตกเก้าอี้ เพราะฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง พูดผิดพูดถูก ซึ่งกลายเป็นเรื่องดีเพราะฟังแล้วไม่ง่วง หากพูดถูกเดี๋ยวหลับหมด  เมื่อเราพูดฝรั่ง ชัดหรือไม่ชัด ให้นึกภาพฝรั่งพูดไทย ต้องมีเสียงเพี้ยนแน่นอน ไทยพูดฝรั่งก็เช่นกัน ต้องเพี้ยน ต้องตั้งใจฟัง มิเช่นนั้นไม่รู้เรื่อง

ประวัติย่อๆ ของหลวงพ่อ ชื่อเดิม วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เกิดวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2463 ณ บ้านพักบริเวณสถานีรถไฟปากเพรียว ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี บรรพชา 22 พ.ค.2478 ณ วัดสุทธจินดา ต.โพธิ์กลาง อ. เมือง จ.นครราชสีมา อุปสมบทวันที่ 20 พ.ค. 2484 ณ วัดทรายงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีพระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปัญโญ) วัดปทุมวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ วัดสว่างอารมณ์ ต.ลาดบัวขาว อ.สี่คิ้ว จ.นครราชสีมา (ซึ่งเป็นพระอาจารย์รูปแรก ของหลวงพ่อ ที่ต่อบทสวดมนต์เมื่อเป็นเด็กอายุ 13-14 ปี เมื่ออุปสมบท (พ.ศ. 2484) ได้ตามอาจารย์กงมาไปปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ต่างๆ เช่นธุดงค์ ไปยังจังหวัดสกลนคร ทำให้ได้พบพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต) เป็นพระกรรมจาจารย์ และพระครูอุดมธรรมคุณ (หลวงปู่มหาทองสุก สุจิตฺโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์

การที่ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น จึงได้รับความไว้วางใจให้บันทึกพระธรรมเทศนา และอ่านให้ท่านฟัง เพื่อความถูกต้อง ต่อมาบันทึกนั้นได้รับการตีพิมพ์ ในชื่อว่า มุตโตทัย ยอดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานนั้นน่าจะถึงล้านเล่ม ส่วนวัดธรรมมงคล สุขุมวิท ซอย 101 ท่านเนรมิตจากทุ่งนา เมื่อ พ.ศ. 2506 ปัจจุบันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก มหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่ ที่ตั้งสถาบันออกแบบชนาภิพัฒน์ ที่ตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ ที่ตั้งโรงเรียนสอนครูสมาธิ (ทั้งในประเทศ)

งานเผยแผ่ และสงเคราะห์สังคม ได้รับการยอมรับทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านจึงเป็นพระเถระที่ที่มีพลังจิตตานุภาพแห่งเมตตาสูง นั่งอยู่ในหัวใจชาวพุทธทั้งชาวไทยและนานาชาติอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตราบเท่าทุกวันนี้

********************************