ดร.อาทิตย์ เสนอวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งซ้ำซาก

วันที่ 02 ม.ค. 2563 เวลา 17:08 น.
ดร.อาทิตย์ เสนอวิธีแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งซ้ำซาก
อธิการบดี ม.รังสิต เสนอทางแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วมไม่ให้เกิดซ้ำซาก ชี้สาเหตุเกิดจากการบริหารยังไม่ดีพอและครบวงจร เตือนอย่าทุจริตคอรัปชั่นผูกขาด

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊กเสนอทางแก้ปัญหาเรื่องน้ำ หลังจากที่ตอนนี้หลายจังหวัดประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบทุกปี โดยมีเนื้อหาว่าประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำทุกปีซ้ำซาก ทั้งน้ำแล้ง ไม่มีเพียงพอสำหรับบริโภค ใช้สอยและทำการเกษตร ทั้งที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรมและทุกปีเกิดน้ำท่วมซ้ำซากทั้งที่ควรสามารถป้องกันได้

อธิการบดีม.รังสิต ชี้ว่าทั้งหมดเกิดจากการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการแก้ใขป้องกันปัญหาต่างๆเกี่ยวกับน้ำยังไม่ดีพอ ไม่ครบวงจร ทำงานแบบสุกเอาเผากิน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวไป คราวนี้เกิดภัยแล้งทั่วประเทศอีก รัฐบาลควรต้องระดมขุดลอกแม่น้ำลำคลองหนองบึงทั่วประเทศ เพื่อเตรียมรับน้ำฝนในฤดูกาลหน้าให้พร้อมและเป็นการสร้างงานให้แก่ประชาชนทั่วประเทศที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตกงาน มีรายได้น้อยไปในตัว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อม

นอกจากนั้นควรเตรียมระบบชลประทาน ทำฝายทดน้ำฝายน้ำล้นที่ทำด้วยยางพารา ในแม่น้ำลำคลองทั่วประเทศ โดยออกแบบในที่ที่ไม่ขัดขวางการสัญจรทางน้ำ ในแม่น้ำลำคลองอาจทำฝายน้ำล้นทุก 10-20 กิโลเมตร ที่ใช้ยางพาราสูบน้ำเข้าออกไปในระดับที่ต้องการให้น้ำไหลผ่านได้ แต่สามารถชลอเก็บน้ำไว้ใช้ได้ทั้งปี และเป็นการใช้ยางพารามาแปรรูปใช้ประโยชน์ในประเทศเพื่อช่วยในเรื่องราคายางพาราที่ตกต่ำ แทนที่จะพึ่งการขายต่างประเทศอย่างเดียว

นอกจากนั้น การเตรียมการนี้จะช่วยในยามที่น้ำหลาก เพื่อลดหรือบรรเทาน้ำท่วมได้ไปในตัวอีกด้วย หากมีบริเวณที่รับน้ำได้และให้น้ำระบายไหลลงไปได้มากขึ้น เร็วขึ้น แม้งบประมาณยังไม่ผ่านแต่รัฐบาลสามารถใช้งบประมาณปีเก่าสร้างงานให้ประชาชนมีงานและรายได้ ข้อสำคัญต้องอย่าให้มีทุจริตคอรัปชั่นและผูกขาดโดยใคร ไม่ว่าองค์การทหารผ่านศึกหรือนายทุน เจ้าพ่อใดใด