คุมประพฤติ เผย เมาแล้วขับพุ่ง สถิติวันแรก 567 คดี

วันที่ 28 ธ.ค. 2562 เวลา 14:00 น.
คุมประพฤติ เผย เมาแล้วขับพุ่ง สถิติวันแรก 567 คดี
กรมคุมประพฤติ เผย คดีเมาขับวันแรกจับแล้ว 567 คดี สูงกว่าปีที่แล้ว กว่า 60 % หากพบเสี่ยงสูง-ติดสุราเรื้อรังให้สธ.ส่งเข้าสถานบำบัดฟื้นสภาพ

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า วันแรก (27 ธ.ค) ที่มีการคุมเข้มผู้ฝ่าฝืนเมาแล้วขับพบว่า มีสถิติคดีที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจำนวน 699 คดีแบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 567 คดี คิดป็นร้อยละ 81.2 คดีขับเสพ 121 คดี คิดเป็นร้อยละ 17.31 คดีขับซิ่ง และแข่งรถ 1 คดี คดีขับรถประมาท คดี สำหรับจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ คือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 83 คดี จ.ระยอง46 คดี และจ.อุบลราชธานี 41 คดี และเมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ ในวันแรกของช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 และ 2563 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี 2562 มีจำนวน 352 คดี กับปี 2563 มีจำนวน 567 คดี เพิ่มขึ้นถึง 215 คดี คิดเป็นร้อยละ 61.08

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สำหรับผู้กระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา จะมีการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงหรืติดสุราเรื้อรังจะส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสภาพตามสถานพยาบาลที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ได้ขอให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามาควบคุมดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมเมาแล้วขับ หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ให้ไปก่ออันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆ อันเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย

ภาพประกอบข่าว 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต