เตือน 6 เขตในกทม.ค่าฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 28 ธ.ค. 2562 เวลา 09:52 น.
เตือน 6 เขตในกทม.ค่าฝุ่น PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพ
คุณภาพอากาศในกทม. 6 เขตค่า PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐานเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพคนเมือง เตือนระวังปัญหาสุขภาพงดกิจกรรมกลางแจ้ง

เมื่อวันทที่ 28 ธ.ค.กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เปิดผยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เมื่อเวลา 07.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าเกินค่ามาตรฐานจำนวน 6 พื้นที่ คือ? เขตบางเขน เขตบางซื่อ เขตหลักสี่ เขตวังทองหลาง เขตพระนคร และเขตบึงกุ่ม

ทั้งนี้ ตรวจวัดได้ในช่วง 33-58 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 25 จากจำนวนเขตที่มีสถานีตรวจวัดทั้งหมด คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงเขตบางเขน เขตบางซื่อ เขตหลักสี่ เขตวังทองหลาง เขตพระนคร และเขตบึงกุ่ม ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

"คำแนะนำในการปฏิบัติตน ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น"กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.แจ้งเตือน