เตือน!อย่าประมาทพบอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตรายพุ่งกระฉูด

วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 19:14 น.
เตือน!อย่าประมาทพบอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตรายพุ่งกระฉูด
สาธารณสุขเผยตัวเลข 7 วันอันตรายน่าห่วง ยอดอุบัติเหตุทางถนนพุ่งมากกว่าปกติ ปีก่อนเจ็บเข้ารพ. 28,297 ราย เฉลี่ยวันละ 4,042 ราย เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติร้อยละ 57.40

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าวันปกติ โดยข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ในช่วง 7 วันเทศกาลปีใหม่ปีที่ผ่านมา มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล 28,297 ราย เฉลี่ยวันละ 4,042 ราย เพิ่มขึ้นกว่าช่วงปกติร้อยละ 57.40 ซึ่งช่วงปกติเฉลี่ยวันละ 2,320 ราย

ทั้งนี้ จึงขอให้เตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะและคนขับให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยผู้ขับควรวางแผนการเดินทาง เตรียมพร้อมสภาพร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือทานยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาภูมิแพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น

นอกจากนั้น อย่าประมาทต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับรถอย่างมีสติ ดื่มไม่ขับ โทรไม่ขับ ไม่แชท และง่วงไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย และหากพบเห็นอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งสายด่วน 1669