เปิดศูนย์ถนนคุมเข้ม 7 วันอันตรายดึงจิตอาสา 6 ล้านคนช่วยอีกแรง

วันที่ 27 ธ.ค. 2562 เวลา 12:14 น.
เปิดศูนย์ถนนคุมเข้ม 7 วันอันตรายดึงจิตอาสา 6 ล้านคนช่วยอีกแรง
ศปถ.เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือ 7 วันอันตรายอย่างเป็นทางการ ระดมจิตอาสา 6 ล้านคนทั่วประเทศช่วยสนับสนุน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อย่างเป็นทางการ โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดี ปภ.พร้อมด้วยคณะกรรมการศปถ.ร่วมในพิธี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จึงได้มอบหมายให้ศปถ. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area approach) ในช่วงการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2562 – 2 ม.ค.256

ทั้งนี้ มุ่งดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนอย่างรอบด้าน ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ภายใต้หลัก 3 ร. ของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รักตัวเอง รักครอบครัว และ รักผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น รวมถึงดำเนินการตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น เน้นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ จะมีการปฎิบัติการเชิงป้องกันด้วยการจัดตั้งจุดตรวจในเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล/หมู่บ้าน รวมถึงผ่านกลไกพลังชุมชนและจิตอาสา โดยเฉพาะการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

รมช.มหาดไทย จะเน้นตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถ เข้มงวดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ จัดเตรียมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่

ด้าน นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การทำงานของศปภ.จะร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน มุ่งเป้าลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่สถิติอุบัติเหตุสูง ผ่านกลไกการทำงานของพลังชุมชน และจิตอาสาจำนวนกว่า 6 ล้านคนทั่วประเทศ จะเข้ามามีส่วนสนับสนุนปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในการเดินทาง ทั้งการจัดตั้งด่านชุมชน การจัดตั้งจุดบริการ การดูแล ความปลอดภัยเส้นทางสัญจรทางน้ำ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาช