ว่อนโชเชียล! "เพลินวาน" จุดเช็กอินชื่อดังหัวหิน ประกาศปิดสิ้น ม.ค.63

วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 09:26 น.
ว่อนโชเชียล! "เพลินวาน" จุดเช็กอินชื่อดังหัวหิน ประกาศปิดสิ้น ม.ค.63
โซเชียลแชร์ว่อน จดหมาย ผู้บริหาร "เพลินวาน" สถานที่ท่องเที่ยว จุดเช็กอินชื่อดังหัวหิน แจ้งบอกเลิกสัญญาผู้เช่า เตรียมปิดให้บริการ 31 ม.ค.63 เนื่องจากขาดทุน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. โลกโซเชียล  มีการเผยแพร่จดหมายระบุว่าเป็นของผู้บริหาร "เพลินวาน" สถานที่ท่องเที่ยว จุดเช็กอินสำคัญของหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในจดหมาย ระบุถึงผู้เช่าพื้นที่เพลินวาน ขอเลิกสัญญาเช่าให้บริการพื้นที่ ให้เหตุผลว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ และภาวะขาดทุน จึงมีความจำเป็นต้องปิดเพลินวาน หัวหิน ทางบริษัทฯ จึงทำหนังสือบอกเลิกสัญญามาทางผู้เช่า โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารเพลินวานแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต