ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ 5 คดีแชร์ดังมูลค่ากว่า 585ล้านบาท

วันที่ 21 ธ.ค. 2562 เวลา 08:33 น.
ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ 5 คดีแชร์ดังมูลค่ากว่า 585ล้านบาท
เลขาปปง.สั่งอายัดทรัพย์ 5 คดีแชร์ดัง –แม่มณี –ฟอร์เร็กซ์ –ไนน์รีวิว-น้าหลุยส์และแชร์รถหรูมูลค่ากว่า 585ล้านบาท

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) วันที่  20 ธ.ค พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ปปง. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมว่าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม มีมติอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคดีแชร์ลูกโซ่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนจำนวน 5 คดี เนื่องจากพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน 5 คดี คือ คดีแชร์ออมเงินกับแม่มณี ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดน.ส.วันทนีย์ ทิพย์ประเวช กับพวก 15 รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่ ที่ดิน และเงินในบัญชีเงินฝาก รวมมูลค่าประมาณ 56,690,803.51 บาท คดีแชร์ FOREX 3D อายัดทรัพย์ นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก จำนวน 9 รายการ พร้อมดอกผล (ที่ดินและเงินฝากในบัญชีธนาคาร) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 90,964,778.24 บาทไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

3.คดีคดีแชร์ NICE REVIEW ของ บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด ซึ่งเปิดรับสมัครคนกดไลค์กดแชร์โดยเรียกเก็บเงินค่าประกันการทำงานก่อนการทำสัญญาจ้างงาน โดยมีการโฆษณาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงให้แก่ผู้ต้องหาเป็นจำนวนมาก คดีนี้คณะกรรมการธุรกรรม: เห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินจำนวน 35 รายการ พร้อมดอกผล (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ นาฬิกาและกระเป๋าแบนด์เนม เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินในบัญชีกองทุนเปิดและเงินในบัญชีกองทุนรวม) จำนวนกว่า 174,362,095.45 บาทและเงินสกุลต่างประเทศธนบัตรดอลลาร์สิงคโปร์ จำนวน 9,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และธนบัตรดอลล่าร์สหรัฐ จำนวน 18,800 ดอลล่าร์สหรัฐรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ 175,130,375.45 บาท 4.คดีแชร์ “น้าหลุยส์ ร่างทรง” หรือนางพันธุ์ทิพา นัยยทิพย์ กับพวก จำนวน 9 รายการ พร้อมดอกผล

และ.5 คดีน.ส.วาณี วีรศักดิ์ธาราและพวก แอบอ้างว่าตนเองเป็นตัวแทนของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทใหญ่ของต่างประเทศ โดยชักชวนให้ผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจซื้อขายรถยนต์ โดยอ้างว่าได้รับโควต้ารถยนต์จากสำนักงานใหญ่ฯและขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ร้อยละ 10สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อให้ได้กำไรและแบ่งประโยชน์ให้กับผู้ร่วมลงทุนได้ เมื่อผู้ลงทุนหลงเชื่อและโอนเงินให้ กลับไม่ได้รับรถยนต์ตามที่ตกลงและไม่ได้รับเงินคืน คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สินจำนวน 86 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 260,295,019.26 บาท

ทั้งนี้คำสั่งอายัดทรัพย์ของคณะกรรมการธุรกรรมฯทั้ง 5 คดี เป็นคำสั่งอายัดฯชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน และผู้เกี่ยวข้องในคดียื่นคำร้องพร้อมหลักฐานในคดีที่ให้เชื่อว่าทรัพย์สินที่ได้มาไม่ได้มาจากการกระทำความผิดต่อเลขาฯป.ป.ง.ได้ตามกำหนด