ร้องศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินหยุดขึ้นค่าผ่านทางโทลล์เวย์

วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 15:46 น.
ร้องศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินหยุดขึ้นค่าผ่านทางโทลล์เวย์
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร้อง "ศาลปกครองสูงสุด" ขอไต่สวนฉุกเฉิน หยุดขึ้นค่าผ่านทางโทลล์เวย์

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. น.ส. สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พร้อมคณะ ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง ขอไต่สวนฉุกเฉินให้หยุดขึ้นค่าผ่านทางดอนเมือง-โทลล์เวย์ ในวันที่ 22 ธ.ค.นี้

โดย น.ส. สารี กล่าวว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด หากยังคงปล่อยให้มีการขึ้นราคาค่าผ่านทางยกระดับ จะส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อประชาชนและผู้บริโภคในวงกว้าง จึงขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนคำพิพากษาจะถึงที่สุด  การทำสัญญาสัมปทาน 2550 มีความไม่ชอบมาพากลทำให้รัฐมีความเสียหายและทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระในการปรับขึ้นค่าผ่านทาง  และขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียงสามวันจะมีการปรับขึ้นราคา ซึ่งเมื่อวานนี้ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ก็ได้หารือร่วมกับทางคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และทาง กมธ. ได้ทำหนังสือด่วนถึงนายกรัฐมนตรีให้มีการระงับการปรับขึ้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทลล์เวย์

 เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯ รู้สึกผิดหวังที่กรมทางหลวงไม่ยอมทำอะไร หลังจากที่มีคำพิพากษาศาลปกครองกลางเมื่อปี 2558 ที่ให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องสัมปทาน ซึ่งความเป็นจริงแล้วขณะนี้ประชาชนควรจะได้รับสิทธิในการใช้ทางดังกล่าวโดยที่ไม่ต้องเสียเงิน เนื่องจากสัญญาสัมปทานได้สิ้นสุดไปตั้งแต่ปี 2557 แต่ด้วยทางบริษัทฯ ได้มีการทำตัวเลขขาดทุนที่เกินจริง ทำให้มีการขยายอายุสัญญาสัมปทานออกไปอีก 20 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2577 และยังมอบอำนาจให้เอกชนสามารถปรับขึ้นค่าผ่านทางได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตหน่วยงานใด ดังนั้น จึงฝากถึงนายกรัฐมนตรีให้รีบลงมาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งกรมทางหลวงควรรักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่ใช้ทางให้มากกว่านี้ อีกทั้งเพื่อรักษาสิทธิและคุ้มครองสิทธิของประชาชนทุกคนด้วย