3 วันแรกเงียบเหงา คนกรุงเมินสินบนนำจับ แจ้งทำผิดจราจร แค่ 10 ราย

วันที่ 12 ธ.ค. 2562 เวลา 18:09 น.
3 วันแรกเงียบเหงา คนกรุงเมินสินบนนำจับ   แจ้งทำผิดจราจร แค่ 10 ราย
กรมขนส่งฯชวนประชาชน พบแท็กซี่-รถโดยสารสาธารณะทำผิดกฏจราจร ควันดำ โก่งมิเตอร์ ปฏิเสธผู้โดยสาร ขับรถประมาท เร่งแจ้งเบาะแส โชว์ภาพหรือคลิปวิดีโอ พร้อมรับรางวัลนำจับ 50% ทันที

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วง 3 วันแรก(9-12ธ.ค.) ของการเปิดรับแจ้ง เบาะแสการกระทำผิดตามพ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มีผู้ร้องเรียนรวมทั้งสิน 10 รายการ ในช่วง 3 วันแรกของการแจ้งสินบนนำจับ (9-12 ธ.ค.) มีผู้ร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 10 รายการแบ่งเป็น 1.พ.ร.บ.รถยนต์ 6 เรื่อง คือรถส่วนบุคคล(ที่มีความผิดเฉพาะตัวรถ) รถแท็กซี่ รถจยย.รับจ้าง 2.พ.ร.บ.ขนส่ง 4 เรื่องคือรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้นโยบายการแบ่งรางวัลนำจับ 50% ให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสพฤติการณ์การกระทำความผิด หลังจากดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้ว ค่าปรับส่วนแรกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ผู้แจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิดได้รับส่วนแบ่งค่าปรับ โดยขณะนี้ได้นำรายละเอียดข้อหาความความผิดเผยแพร่ทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก URL: https://www.dlt.go.th/th/dlt-offence/view.php?_did=2449 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างวินัยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการแจ้งเบาะแสผู้แจ้งต้องต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอบันทึกการกระทำความผิดที่ชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถ และอื่นๆ ให้มากที่สุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ผู้แจ้งต้องระบุชื่อและนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แจ้ง ช่องทางการติดต่อ และในกรณีผู้แจ้งประสงค์จะขอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับ ให้ระบุหมายเลขบัญชีธนาคารของผู้แจ้งด้วย ส่งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1584, Line@ : @1584DLT, Facebook : 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ หรือ https://www.facebook.com/dlt1584/, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ หรือ https://www.dlt.go.th/, E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com,แอปพลิเคชัน DLT GPS,เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือร้องเรียนผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ “GECC 1111 ทำเนียบรัฐบาล

ส่วนความผิดที่สามารถแจ้งได้ เช่น ค่าควันดำเกินที่กฎหมายกำหนด เก็บค่าโดยสารเกินที่กฎหมายกำหนด บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ ไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้บรรทุกสินค้า สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ติดตั้งสปอตไลท์ เป็นต้น และความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้แก่ รถแท็กซี่ดัดแปลงมิเตอร์ กระทำลามกอนาจาร ทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง เก็บค่าโดยสารเกิน ขับรถประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร เป็นต้น

ด้านรถส่วนบุคคลหากเป็นลักษณะความผิดเกี่ยวกับตัวรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 สามารถแจ้งเบาะแสได้เช่นเดียวกัน เช่น ดัดแปลงไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ทำให้สีของแสงไฟไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (ตามกฎหมายไฟท้ายต้องเป็นสีแดง ไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอำพัน) นำวัสดุอื่นใดมาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียน แขวนหรือติดตุ๊กตาบดบังแผ่นป้ายทะเบียน ทำให้ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษร ตัวเลข หรือจังหวัด ได้ชัดเจน

การแก้ไขหรือดัดแปลงตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียน เช่น ปิดแผ่นทองบนหมายเลขทะเบียน เพิ่มเติมตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียนรถใช้กรอบแผ่นป้ายลายกราฟิกปิดทับแผ่นป้ายทะเบียน ตัดแผ่นป้ายทะเบียนรถ แก้ไขดัดแปลงขนาดของล้อรถให้ล้นเกินตัวถัง รถกระบะต่อเติมตัวถังหรือโครงหลังคาเกิน 3 เมตร นำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนมาใช้บนทาง เช่น ไม่มีไฟท้าย/ไฟเบรก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ความผิดของรถส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการขับรถ เช่น การขับรถย้อนศร ฝ่าไฟแดง จอดรถในที่ห้ามจอด แซงในเส้นทึบ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร และการฝ่าฝืนกฎจราจรอื่นๆ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ