"อัศวิน"ตรวจความพร้อมสถานที่รับเสด็จฯงานพระราชพิธีฯวันพรุ่งนี้

วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 20:42 น.
"อัศวิน"ตรวจความพร้อมสถานที่รับเสด็จฯงานพระราชพิธีฯวันพรุ่งนี้
ผู้ว่าฯกทม.นำผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรวจความเรียบร้อยของสถานที่เตรียมการรับเสด็จฯ ก่อนเริ่มพระราชพิธีฯในวันพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่สวนสันติชัยปราการ เขตพระนครพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมและตรวจความพร้อมการเตรียมพื้นที่ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในส่วนของภารกิจที่กทม.ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ประกอบด้วย การจัด เตรียมพลับพลาที่ประทับฯ และพื้นที่โดยรวมของสวนสันติชัยปราการ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ธงอักษรพระปรมาภิไธย วปร. การประดับผ้าระบายตลอดเส้นทางเสด็จฯ สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การจัดเตรียมสถานที่เฝ้าฯ ของผู้มีตำแหน่งและของประชาชน รวมทั้งการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดรถสุขาเคลื่อนที่บริการประชาชน โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมรายงานความพร้อม

จากนั้น คณะผู้บริหารกทม.ลงเรือเพื่อตรวจสอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การปรับปรุงภูมิทัศน์จากสวนสันติชัยปราการ ไปยังสวนสามพระยา ท่าเรือวาสุกรี จนถึงสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) พร้อมกันนี้ได้ตรวจสอบความพร้อมการจัดเตรียมสถานที่เฝ้าฯ ของประชาชน บริเวณใต้สะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) และสถานที่เฝ้าฯ ของผู้มีตำแหน่ง รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของจุดบริการด้านต่างๆ และลงเรือต่อไปยังท่าราชวรดิฐ

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทุกหน่วยงานซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องจะได้ตรวจสอบงานที่รับผิดชอบเป็นครั้งสุดท้าย ในส่วนของเส้นทางเสด็จฯ ทั้ง 4,300 เมตร เรียบร้อยเกือบ 100% แล้ว เหลือเพียงการประดับดอกไม้และริ้วธงอีกเพียงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ไม่พบผักตบชวาที่ลอยบนน้ำแล้ว จะเหลือเพียงผักตบชวาที่แห้งและจมอยู่ ในระดับ 1-2 เมตรจากผิวน้ำ จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้สวิงช้อนขึ้นมาให้เรียบร้อย ประกอบกับพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยา เร่งจัดเก็บและกั้นผักตบชวาไม่ให้ไหลลงมาตอนล่างของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย คาดว่าภายในเวลา 09.00 น. ของวันที่ 12 ธ.ค. 62 ทุกอย่างจะเรียบร้อย