พลิกประวัติ ความยิ่งใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีฯ

  • วันที่ 10 ธ.ค. 2562 เวลา 19:17 น.
  • Podcast

PostToday Podcast BigTalkBigStory Ep.98 วันนี้"สมาน สุดโต"ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ของโพสต์ทูเดย์จะมาเปิดประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีฯ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กระทั่งปัจจุบันความยิ่งใหญ่ไม่ได้เลือนหาย

***************************

รับฟังเฉพาะเสียงได้ที่ soundcloud PostToday

ข่าวอื่นๆ