7เขตในกทม. ฝุ่นPM2.5เกินมาตรฐานกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 10 ธ.ค. 2562 เวลา 09:26 น.
7เขตในกทม. ฝุ่นPM2.5เกินมาตรฐานกระทบต่อสุขภาพ
กทม.เผย 7 เขตในเมืองกรุงมีค่าฝุ่นPM2.5 เกินค่ามาตรฐานมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยค่าฝุ่นPM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 10 ธ.ค. 62 เวลา 07.00 น. ในพื้นที่ กทม. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่าเกินค่ามาตรฐานจำนวน 7 พื้นที่ คือ? เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตภาษีเจริญ เขตบางซื่อ เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม และเขตคลองสาน โดยตรวจวัดได้ในช่วง 34-57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คิดเป็นร้อยละ 29.17 จากจำนวนเขตที่มีสถานีตรวจวัดทั้งหมด

คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงเขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตภาษีเจริญ เขตบางซื่อ เขตปทุมวัน เขตบางคอแหลม และเขตคลองสาน ที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

อย่างไรก็ตาม ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ขอคำแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็กและผู้ป่วยทางเดินหายใจ และใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น