จิตอาสาพระราชทานพัฒนาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค

วันที่ 05 ธ.ค. 2562 เวลา 13:52 น.
จิตอาสาพระราชทานพัฒนาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค
ผู้ว่าฯกทม.นำจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา Big Cleaning เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาความสะอาดทั้งในน้ำด้วยการจัดเก็ขยะ สิ่งปฏิกูล รวมทั้งพัฒนาความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำ เส้นทางเสด็จฯ จากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิษฐ์ เป็นระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ  “เราทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น