เผยทูตสวีเดนยกย่องประเทศไทยสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน

วันที่ 03 ธ.ค. 2562 เวลา 19:05 น.
เผยทูตสวีเดนยกย่องประเทศไทยสนับสนุนการปกป้องสิทธิมนุษยชน
รมว.ยุติธรรมเผยทูตสวีเดนชื่นชมประเทศไทยผลักดันสนับสนุนปกป้องสิทธิมนุษยชน ยืนยันพร้อมเดินหน้าพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herstom) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดน ประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ โดยได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ และหารือข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน อาทิ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ทั้งนี้้ รวมถึงแผนปฏิบัติการระดับชาติด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP on Business and Human Rights) สิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย (LGBTI - Rights) เป็นตัน โดย นายสตัฟฟาน แสดงความชื่นชมบทบาทของกระทรวงยุติธรรมภายใต้การกำกับดูแลของตน ที่ได้ผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จนบรรลุผลสำเร็จและได้ประกาศใช้เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชีย

รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า นายสตัฟฟานยังได้แสดงความชื่นชมที่ประเทศไทย ผลักดันและสนับสนุนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ยังขอบคุณไทยที่ได้ให้การต้อนรับสมเด็จพระราชินีแห่งซิลเวียแห่งสวีเดน ในโอกาสที่พระองค์ได้เสด็จฯ เยือนประเทศไทย เพื่อทรงเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว" เมื่อเดือนก.พ. 2561

อย่างไรก็ตาม ได้ยืนยันถึงนโยบายการให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาและผลักดันร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ และขอบคุณที่ประเทศไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวของชาวสวีเดน

"การเยี่ยมคารวะของเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยครั้งนี้ สะท้อนถึงการเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสวีเดน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานถึง 151 ปีระหว่างทั้งสองประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึ้น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป" รมว.ยุติธรรม กล่าว