"สถาปนิกสยาม" แถลงค้านสร้างทางเลียบเจ้าพระยา ชี้สร้างผลเสียต่อแม่น้ำ

วันที่ 03 ธ.ค. 2562 เวลา 12:41 น.
"สถาปนิกสยาม" แถลงค้านสร้างทางเลียบเจ้าพระยา ชี้สร้างผลเสียต่อแม่น้ำ
สมาคมสถาปนิกสยาม แถลงคัดค้านโครงการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาของกทม. ยกเหตุผล 5 ข้อสร้างผลเสียต่อแม่น้ำ-สิ่งแวดล้อม-วิถีชีวิต

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เปิดเผยว่า ตามที่ กทม.จะดำเนินการโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยอ้างว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านโครงการ ข้อเท็จจริง ยังมีองค์กรและภาคประชาชนสังคมที่ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว รวมทั้งยังมีบางพื้นที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

สมัชชาแม่น้ำและเครือข่าย จำนวน 35 องค์กร เห็นว่าหากปล่อยให้โครงการดำเนินการต่อไปจะสร้างความเสียหายแก่บ้านเมือง จึงแถลงการณ์หยุดทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อคัดค้านโครงการสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ดังนี้

1. สมัชชาแม่น้ำ เห็นความสำคัญของการพัฒนาพื้นริมน้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแม่น้ำ และมี การพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างเหมาะสมกับบริบทและคุณค่าของพื้นที่ แต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างทางสัญจรที่รุกล้ำลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

2. กทม.สามารถดำเนินการแก้ปัญหาการรุกล้ำ แม่น้ำพระยาได้ตามอำนาจทางกฎหมายที่มีอยู่ได้แต่กลับไม่ทำ ในทางตรงกันข้าม กลับทำเป็นถนนคอนกรีตขนาดใหญ่ที่รุกล้ำแม่น้ำเข้าไปอีก ซึ่งจะทำให้แม่น้ำคับแคบลงทั้งสองฝั่ง รวม 20 เมตร

3. แม่น้ำเจ้าพระยาสมควรถูกอนุรักษ์เป็นโบราณสถานตลอดสายน้ำ เพื่อยกฐานะเป็นมรดกโลกต่อไป แต่การทำถนนรุกล้ำลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา จะทำลายประวัติศาสตร์และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ จะเป็นตัวขวางกั้นความเชื่อมโยงของวิถีชีวิตริมน้ำ อันจะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชน

4.การก่อสร้างถนนลงไปในแม่น้ำ เป็นประเด็นที่อ่อนไหวในกรณีที่เกิดอุทกภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำ ถึงแม้ว่าในภาวะปกติ พฤติกรรมการไหลที่เปลี่ยนแปลงนี้อาจจะอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก แต่จะส่งผลต่อสัณฐานลำน้ำ การกัดเซาะตลิ่ง และการตกตะกอนในลำน้ำ รวมถึงการกักเก็บขยะมูลฝอย ซึ่ง กทม.ควรศึกษาผลกระทบให้ครบถ้วนรอบด้านก่อนอย่างรอบคอบ มิเช่นนั้นจะเกิดผลเสียหายต่อส่วนรวมในอนาคต

5. ล่าสุดจากการที่ กทม.ตัดโครงการดังกล่าวออกบางส่วน จากเดิมที่วางแผนไว้ 14 กิโลเมตร คงเหลือความยาวรวมประมาณ 12.45 กิโลมตร เพื่อหลบหลีกพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นั้น แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ยังมีการศึกษาไม่รอบคอบและยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย แม้แต่จากภาครัฐเองตามที่ กทม.กล่าวอ้าง

อย่างไรก็ตามจากเหตุผลดังกล่าว สมัชชาแม่น้ำ มีความเห็นว่าหากมีการดำเนินโครงการนี้ต่อไป จะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตริมน้ำ ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม ดังนั้นสมัชชาแม่น้ำ และเครือข่าย 35 องค์กร จึงขอคัดค้านโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในรูปแบบของการสร้างถนนลงไปในแม่น้ำ จนถึงที่สุด และขอให้นายกรัฐมนตรี สั่งยุติโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมือง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเสร็จสิ้นแถลงการณ์ สมัชชาแม่น้ำ และเครือข่าย 35 องค์กร ได้ร่วมกันถือธงและป้ายคัดค้านโครงการดังกล่าวด้วย