หาบเร่แผงลอยเฮ!มหาดไทยยอมเปิดพื้นที่ให้ให้ขายของได้มากขึ้น

วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 20:06 น.
หาบเร่แผงลอยเฮ!มหาดไทยยอมเปิดพื้นที่ให้ให้ขายของได้มากขึ้น
มท.1 ผ่อนผันหาบเร่แผงลอยขายของได้มากขึ้นเน้นสร้างสมดุลระหว่างผู้ค้าและผู้ใช้ทางเท้า อ้างส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นท่องเที่ยว ขณะที่ กทม.เตรียมเปิดถนนคนเดินพื้นที่ถนนสีลม-เยาวราช

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยบนทางเท้า โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น. พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ บางพลาญ รองผบก.จร. ผู้แทนสำนักเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

พล.อ.อนุพงษ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการจัดระเบียบสังคม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยได้ดำเนินการจัดระเบียบสังคมในทุกมิติ รวมถึงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่กทม. และทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กทม.และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ผู้ประกอบการค้าขายหาบเร่แผงลอยในปัจจุบัน ให้มีช่องทางในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้จุนเจือครอบครัว จึงได้มอบนโยบายให้กับกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ภายใต้หลักการ "สร้างสมดุลระหว่างผู้ค้าขายและผู้ใช้ทางเท้า" โดยผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอย ต้องจำหน่ายสินค้าที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งไม่กระทบสิทธิประชาชนผู้ใช้ทางเท้าจนเกินไป และมีช่องทางเดินให้กับผู้ใช้ทางเท้าอย่างสะดวกและปลอดภัย

ด้าน นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กทม.บนพื้นฐานของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายของรมว.มหาดไทย โดยดำเนินการ 2 ลักษณะ คือ 1. กำหนดรูปแบบพื้นที่ค้าขายแบบถนนคนเดิน (Walking Street) ในพื้นที่สำคัญของกทม. 2 จุด คือ บริเวณถนนเยาวราช และ ถนนสีลม ภายในกลางเดือนธ.ค. 2562 และในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. การผ่อนผันในพื้นที่อื่น ๆ กทม.จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อกำหนดจุดที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ กทม.จะเร่งจัดทำแผนการจัดระเบียบสังคมนำเสนอคณะกรรมการบรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม

สำหรับ ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ในขณะนี้จังหวัดต่าง ๆ ได้มีมาตรการในการจัดระเบียบสังคมแล้ว และได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาด และพื้นที่สาธารณะ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป